Logo dedriehoek.net


<p>Centrum van Wierden.&nbsp;</p>

Centrum van Wierden. 

(Foto: Jolien van Gaalen)

Centrumvisie Wierden en Enter krijgt vorm: samenwerking met ondernemers kernen van groot belang

  Ingezonden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden heeft ingestemd met de ontwerp-centrumvisies voor de centra van Wierden en Enter. Deze visies komen voort uit het project de Stadsbeweging van de provincie Overijssel waarbij een toekomstbestendige visie op de ontwikkeling van steden en dorpen centraal staat. “Uitgangspunt is het ontwikkelen van vitale en aantrekkelijke centra van de kernen Wierden en Enter”, zegt wethouder Kortenhoeven. “Een heldere visie is van groot belang voor het economisch perspectief en de leefbaarheid.”

WIERDEN - Kernwoorden in de centrumvisies zijn een toekomstbestendige en gevarieerde winkelstructuur, vitale winkelgebieden en minder leegstand. In september 2020 zijn er in Enter en Wierden bijeenkomsten gehouden waarin betrokkenen, ondernemers en vastgoedeigenaren met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de toekomst van de centra. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de beide visies. De gemeente werkte hierin samen met het bestuur van de Enterse ondernemersvereniging (EOV) en de Wierdense winkeliersvereniging (Wiwi) en adviesbureau BRO.

Een belangrijk uitganspunt van de centrumvisies is dat de samenwerking tussen de ondernemers in de centra versterkt wordt om beide centra levendig te houden. De gemeente en de besturen van de Wiwi en de EOV zijn hierover in gesprek. Verder is ook de komst van een centrummanagement gewenst en blijft de uitstraling van de kernen belangrijk. Denk hierbij aan het gevelbeeld, reclame en de manier waarop winkels hun producten uitstallen. In dat licht is de afronding van de herinrichting van de openbare ruimte van de Dorpsstraat in Enter een vitaal project.

Beide centra trekken winkelend publiek uit de eigen gemeente, maar ook van buiten. Vooral het centrum van Enter heeft een grote aantrekkingskracht die zelfs tot buiten de regio gaat. “De centra zijn gezellig en sfeervol en dat moet zo blijven. Daar moeten we steeds aandacht voor houden”, aldus wethouder Kortenhoeven.

Binnenkort krijgen de ondernemers een presentatie van de plannen door BRO en kunnen zij ook hun mening daarover geven. Daarna worden beide centrumvisies ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. “Beide visies zijn dynamisch”, zegt wethouder Kortenhoeven. “Zeker nu onze ondernemers met gevolgen van corona te maken hebben, is het van belang om tijdig te kunnen anticiperen op de actuele situatie. Juist nu moeten we met elkaar werken aan de vitaliteit in onze centra en daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente.”

Het eerder uitgevoerde koopstromenonderzoek en de centrumvisies voor het centrum van Wierden en Enter zijn uitgangspunt voor de retailvisie die voor de zomer gerealiseerd wordt. Inwoners worden hierbij betrokken en ook wordt de aansluiting gezocht met de nieuwe stichting Gastvrij Wierden Enter, de opvolger van Tourist Info. “Het streven is om de promotie van de gemeente Wierden op het gebied van winkelen & verblijven, toerisme & recreatie en wonen & werken te versterken”, zegt de wethouder.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten