<p>Bart Benneker, Kitty van der Steege en Kayra Rodijk bij de digitale ondertekening van het sportakkoord. (Foto: Stichting De Welle)</p>

Bart Benneker, Kitty van der Steege en Kayra Rodijk bij de digitale ondertekening van het sportakkoord. (Foto: Stichting De Welle)

(Foto: Stichting De Welle)

Lokaal sportakkoord is ondertekend

  Ingezonden

Na bijna een jaar van voorbereidingen, met de nodige vertraging in de uitvoering door het coronavirus, was het woensdag 7 oktober zover. Het lokale sportakkoord van de gemeente Wierden is op een wel heel speciale manier ondertekend.

WIERDEN - Kitty van der Steege, sportbuurtcoach van De Welle: “We hadden een feestelijke ondertekening voor ogen waarbij we met alle betrokken partijen konden proosten. Helaas hebben de maatregelen rondom het coronavirus ons doen besluiten dit toch een beetje anders te doen. Uiteindelijk is het toch gelukt om een feestelijke digitale ondertekening te regelen met 24 aanwezigen.”

Mooie ideeën en projecten
De goedkeuring van het lokale sportakkoord zorgt voor een extra potje geld vanuit het rijk. Deze gelden kunnen binnen de gemeente Wierden worden ingezet om mooie ideeën en projecten te kunnen ontplooien.

Drie ambities
De focus van het Wierdense sportakkoord richt zich op drie ambities. Ten eerste is er inclusief sporten en bewegen. Alle inwoners in de gemeente Wierden moeten de mogelijkheid om met plezier te kunnen sporten en bewegen. De tweede ambitie draait om een duurzame sportinfrastructuur. Binnen de gemeente Wierden maken bewoners gebruik van een functionele duurzame sportinfrastructuur. Dat geldt voor zowel binnen als buiten. Tot slot wordt gericht op vitale sportaanbieders. Sportaanbieders werken binnen de gemeente Wierden samen, versterken elkaar waar mogelijk en zetten kennis en expertise slim in.

Vervolgtraject
Iedereen die iets te maken heeft met sport en bewegen in de gemeente Wierden kan zich aansluiten bij het vervolgtraject van het lokale sportakkoord. In het sportakkoord gaat het erom gezamenlijk mooie initiatieven en samenwerkingen te ontplooien met als doel het sport en beweegaanbod te verstevigen.

Kitty: “Op dit moment is de ambitie om voor 1 november per ambitie een werkgroep te creëren. Deze werkgroepen zijn van essentieel belang voor het vervolg van het sportakkoord en bestaan uit enthousiaste personen die bevlogen zijn over de ambitie. Zij gaan zich bezig houden met het creëren van draagvlak, het verbinden van partijen en het ondersteunen van verenigingen of inwoners met goede ideeën voor een project of activiteit. De werkgroep kan bestaan uit personen die zich namens een vereniging of organisatie aansluiten maar enthousiaste inwoners zijn ook van harte welkom! Uiteraard kunnen er ook mooie ideeën worden aangeleverd, want we hopen dat nog dit jaar de eerste projecten zullen starten.”

Alle informatie van de afgelopen bijeenkomst staat op de website Sport en Cultuur Wierden onder het kopje ‘In Wierden’.

Mensen die enthousiast en graag wat willen betekenen voor sport en bewegen in de gemeente Wierden kunnen contact opnemen met Bart of Kitty, sportbuurtcoaches van De Welle. Dat kan via b.benneker@stichtingdewelle.nl / 06-31 16 50 91 of k.vdsteege@stichtindewelle.nl, 06- 12 21 69 66.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden