<p>De Regge bij Enter. (Foto ter illustratie / Van Gaalen Media)</p>

De Regge bij Enter. (Foto ter illustratie / Van Gaalen Media)

(Foto: Jolien_van_Gaalen)

'Dankbaar gebruik kunnen maken van grote Europese subsidies'

  Ingezonden

De Landinrichtingscommissie Enter is al in 1990 door Gedeputeerde Staten van Overijssel ingesteld. Volop werk aan de winkel voor kwaliteitsverbetering van de landbouw, natuur en natuurontwikkeling, waterbeheersing en infrastructuur. Dit heeft 30 jaar in beslag genomen. De resultaten laten zich zien in de diversiteit en de gebiedskenmerken van het buitengebied van Enter, Ypelo en Deldenerbroek.

ENTER - Deze maand is de landinrichtingscommissie Enter is bij besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel ontbonden.  Gedeputeerde Staten toonde zich content met de behaalde resultaten in de deelgebieden Enter-Ypelo en Deldenerbroek.  De landbouwstructuur is verbeterd evenals de waterhuishouding. Ook is er grond vrijgemaakt voor nieuwe natuur. De versterking van het recreatief medegebruik van het landschap is door aanleg van fiets- en wandelpaden en recreatieve voorzieningen gerealiseerd.

Ontwikkeling nieuwe natuur
“Er is passende ruimte gevonden voor minder versnipperde landbouw door samenvoeging van percelen dichter bij de boerderijen te plaatsen en evenzo ruimte voor de natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur” zegt voorzitter Bernard Kobes.

Samen met de leden van commissie Bert de Wilde (landbouw), Foppe de Lange (natuur en milieu), Wim Stegeman (Waterschap Vechtstromen), Johan Coes, Wim Meulenkamp, Jan Martin van Rees (de wethouders van de gemeenten Wierden, Hof van Twente en Almelo) en secretaris Paul Niens (provincie Overijssel) kijkt Kobes tevreden terug op het resultaat van het complexe karwei van een ruilverkaveling.

Dankbaar
Bernard Kobes concludeert: “We hebben voor ons gebied dankbaar gebruik kunnen van grote Europese subsidies en mooie bijdragen van rijk, provincie, gemeenten en waterschap Vechtstromen. Een klein deel – 6 procent- van de totale kosten van negen miljoen komt voor rekening van grondeigenaren vanwege het nut.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden