<p>Mensen kunnen hulpvragen stellen tijdens openingsuren van de bibliotheek. </p>

Mensen kunnen hulpvragen stellen tijdens openingsuren van de bibliotheek.

(Foto:Jolien_van_Gaalen / Van Gaalen Media)

Bibliotheek Wierden-Enter start met Informatiepunt Digitale Overheid

  Ingezonden

De bibliotheek Wierden-Enter start op donderdag 24 september met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Steeds meer zaken van de overheid gaan digitaal, het gaat hierbij onder andere om het aanvragen van toeslagen, studiefinanciering, rijbewijs, boetes, pensioen en uitkering.
Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt bij het inloggen en het wegwijs maken op de websites. Het informatiepunt is een landelijke samenwerking tussen Bibliotheken en een flink aantal overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, het UWV, DUO en CAK.

WIERDEN / ENTER - Deze instanties merken dat een grote groep mensen hulp nodig heeft en soms net vaardigheden en kennis over internet te kort komt. Die groep is heel divers: behalve ouderen zijn het nieuwkomers en laaggeletterden, maar ook jongeren die misschien wel goed overweg kunnen met sociale media maar het aanvragen van DigiD lastig vinden. Door de computercursussen die in de Bibliotheek gegeven worden, kan een deel van deze mensen zelfredzaam worden, maar voor anderen zal persoonlijke hulp nodig blijven. Met het Informatiepunt Digitale Overheid, een initiatief van verschillende overheidsinstanties en de Koninklijke Bibliotheek, wil de bibliotheek een bijdrage leveren aan het tegengaan van uitsluiting dat voor sommige groepen burgers dreigt.

Bibliotheekmedewerkers hebben een training gevolgd om mensen met vragen over de digitale overheid te helpen met het vinden van informatie op internet en ze door te verwijzen naar de juiste instanties. Het Informatiepunt sluit aan bij de maatschappelijke functie van de bibliotheek, waarbij laagdrempeligheid een belangrijke rol speelt. Ook sluit het informatiepunt aan bij wat de bibliotheek al doet, zoals het geven van computercursussen en hulp geven bij digitale problemen dicht bij huis. Hulpvragen kunnen gesteld worden tijdens alle openingsuren van de bibliotheek.

In de bibliotheek van Wierden is er echter vanaf 24 september elke donderdagochtend van 10.00-11.30 een speciaal spreekuur.

Ook kan iedereen elke donderdagochtend tussen 10.00-11.30 terecht voor de cursus Klik en Tik. Het leren van computervaardigheden. Ieder op zijn of haar eigen niveau en tempo. De cursussen zijn ook thuis te volgen via www.oefenen.nl.
Deze cursussen beginnen heel simpel bij de basis en eindigen bij vaardigheden zoals het aankopen van bijvoorbeeld een mooi boek via het internet.
Een bezoek en informatievragen zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Cursussen

Bibliotheek wil bijdrage leveren aan tegengaan van uitsluiting

door bibliotheek Wierden-Enter

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden