<p>De meeste deelnemers willen in de gemeente Wierden blijven worden. Op de foto wijk Zuidbroek. (Ter illustratie / Van Gaalen Media)</p>

De meeste deelnemers willen in de gemeente Wierden blijven worden. Op de foto wijk Zuidbroek. (Ter illustratie / Van Gaalen Media)

Starters: liefst woning in eigen dorp

  Ingezonden

Met 270 starters uit de gemeente is de gemeente Wierden ging van 11 tot en met 14 juni in gesprek gegaan over hun (toekomstige) woonwensen. Via een vragenlijst op het online platform wierden.ikpraatmee.nl konden zij hun mening geven. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek kan de gemeente zien in hoeverre het huidige woningaanbod en de woonomgeving van de gemeente Wierden passen bij de woonwensen van starters.

door de gemeente Wierden

WIERDEN - Het onderzoek toont aan dat veel starters op zoek zijn of gaan naar een woning in dezelfde kern als waar zij nu wonen. Wanneer er onvoldoende geschikte en/of betaalbare woningen worden aangeboden in de gemeente Wierden, gaat bijna de helft van de deelnemers op zoek naar een woning buiten de gemeente Wierden. De meeste geven aan dit liever niet te willen.

Een kwart van de deelnemers is nú op zoek naar een woning. Met name veel jongeren (tot 23 jaar) zijn nu op zoek naar een woning. Van alle deelnemers aan het onderzoek is 68% (184 deelnemers) nu op zoek naar een woning of verwacht binnen vijf jaar een woning te gaan zoeken. Van de deelnemers tot 23 jaar geldt dat zelfs voor 98%.

Kopen of huren?
Het onderzoek toont aan dat 72% van de deelnemers een voorkeur heeft voor een koopwoning. Dat geldt met name voor de leeftijdsgroep 23 tot 35 jaar (81%).  Slechts 13% van hen heeft interesse in een huurwoning. Het gaat vooral om jongeren tot 23 jaar die de voorkeur hebben voor een huurwoning (35%).

Type woning
Het onderzoek toont aan dat de respondenten geen sterke voorkeur hebben voor een nieuwbouwwoning of bestaande woning. Het grootste deel van deelnemers is op zoek naar een rijtjeswoning, tussenwoning of hoekwoning. Appartementen zijn alleen gewild bij jongeren die op zoek zijn naar een woning in het centrum van Wierden.

Voorzieningen in de buurt
Opvallend is dat ongeveer een derde (35%) van de deelnemers het niet belangrijk vindt dat er een trein of busstation aanwezig moet zijn in de buurt van hun woning (22% vindt het wel belangrijk en 43% is neutraal).

Een meerderheid (63%) van de respondenten vindt het belangrijk dat er een winkelcentrum in de buurt van zijn/haar woning is.  Een doorslaggevende factor in de woningkeuze van starters is de veiligheid, dit geeft 64% aan.

Uitkomsten
Wethouder Johan Coes vertelt: “Twee jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar duurzaam wonen en naar de woonwensen van ouderen. Ik ben blij dat we nu ook beter zicht hebben op de wensen van starters op de woningmarkt. Het woningaanbod voor jongeren is namelijk al jaren een gevoelig punt in onze gemeente.”

Wethouder Coes vervolgt: “In het najaar spreken we met projectontwikkelaars en woningcorporatie Reggewoon.We bespreken dan welke woningen er in de toekomst nodig zijn. Dankzij dit onderzoek weten we dat beter en zullen hier afspraken over maken.”

Belangrijkste uitkomsten
Op het onlineplatform wierden.ikpraatmee.nl staan de belangrijkste uitkomsten van het woonwensen onderzoek dat onder starters van de gemeente Wierden is gehouden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden