Anne, Ab, Albert, Wim en Kees zijn vrijwilligers bij de Oudheidkamer in Holten. Foto: Susanne Nijenhuis
Anne, Ab, Albert, Wim en Kees zijn vrijwilligers bij de Oudheidkamer in Holten. Foto: Susanne Nijenhuis (Foto: Susanne Nijenhuis)

Speuren naar Holtense geschiedenis

  Historie

door Susanne Nijenhuis

Ze zijn met zijn zessen: Anne Jansen, Wim Nijenhuis, Kees van Bruggen, Ab Vincent, Albert van de Maat en Henk Paalman. Samen vormen ze werkgroep Heemkunde van Oudheidkamer Holten. Zij doen onderzoek naar de geschiedenis van Holten en hebben in samenwerking met IJsselacademie Kampen het boek Canon van Holten gepubliceerd. Nu wordt er gewerkt aan een vervolg, deze hopen ze met een paar jaar te kunnen publiceren.

HOLTEN - ''We onderzoeken de geschiedenis van Holten en leggen dit vast voor het nageslacht'', vertelt Wim. Dat is het doel van de werkgroep Heemkunde. Samen hebben ze het boek Canon van Holten gemaakt in 2011. Canon betekent geschiedenis.

Gemoedelijk
Een keer in de zes weken komen ze bij elkaar. ''Iedereen schrijft over zijn eigen onderwerp, het is vooral 'huiswerk'. Vandaar dat wij elkaar minder spreken dan de andere werkgroepen'', vertelt Anne. ''Elke keer als we afspreken, kijken wij hoe ver iedereen is. Het is fijn dat we elkaar dan om hulp kunnen vragen als we er niet uitkomen. Er hangt een gemoedelijke sfeer.''

Basis
De Heemkunde werkgroep is ontstaan in 2008. ''We zijn begonnen met het verzamelen van informatie in mappen. Van daaruit zijn we gestart met schrijven. Dan merk je al snel dat je soms wel eens informatie mist en ga je op zoek naar meer informatie op internet of in de bibliotheek. De mappen vormen eigenlijk wel de basis van de werkgroep'', vertelt Kees.De bibliotheek van de Oudheidkamer Holten is een belangrijke bron voor de Heemkundegroep van de Oudheidkamer.

''Alle kranten, zoals Holtens Nieuwsbladen van 1948 tot 2000, zijn bewaard gebleven, net zoals heel veel boeken. Uit de boeken halen wij onze informatie. Ons doel is om een mooie verzameling te maken van de geschiedenis van Holten voor het nageslacht'', vertellen Albert en Wim.

Totaalplaatje
Het nieuwe boek is het vervolg op de canon uit 2011. Hierin worden onder anderen alle burgemeesters en alle predikanten genoemd. Maar ook staan er veel bijzonderheden in, hierbij valt te denken aan Holtense dorpsfiguren van 1000 tot 2000. Het is de bedoeling dat de nieuwe publicatie een totaalplaatje geeft van de ontwikkeling in Holten tot het jaar 2000.

"Als je nu terugkijkt naar Holten in jaren veertig en vijftig is er veel veranderd. We zijn altijd op zoek naar de historie van Holten."

Serie
Dit is deel 11 van de serie Kijk mee bij... In deze serie volgen we de Oudheidkamers in Holten en Enter. Meer informatie over de Oudheidkamer Enter en Oudheidkamer Holten is online te vinden.

Meer berichten