Foto: Jolien van Gaalen

Column: Uniek natuurgebied

  Column

door Nanne Bouwman

Volgens Tubantia worstelt de gemeenteraad met de toekomst van het Wierdense Veld. Dit is een zeldzaam uniek hoogveengebied waarvan er niet veel meer zijn. Het is een vrij nat heideveld, althans nat behoort het te zijn, waardoor er sprake is van bijzondere flora en fauna. Het heeft als natuurgebied op Europees niveau een status verkregen als beschermenswaardig gebied onder de noemer Natura 2000. 

Bedreigingen zijn verdroging en gevoeligheid voor invloeden van onder meer stikstofneerslag die grotendeels veroorzaakt wordt door de landbouw. Verdroging wordt veroorzaakt door natuurlijke droge perioden en door de drinkwaterwinning op niet al te grote afstand, waardoor er grondwater onder het natuurgebied wordt weggetrokken.

De provincie, bestuurlijk verantwoordelijk voor de instandhouding van het natuurgebied, vraagt van de gemeente een mening over de toekomst ervan. Ik begrijp dat de meerderheid van de gemeenteraad kiest voor een scenario waarbij de drinkwaterwinning optimaal moet zijn en dat daarom de status van Natura 2000 kan vervallen. In beginsel houdt dat in dat er nog weinig wordt gedaan om het Wierdense Veld als natuurgebied in stand te houden en dat onder meer de landbouw in de omgeving geen bijzondere beperkingen opgelegd krijgen. 

Op termijn kan dat betekenen dat het natuurgebied verder verdroogt en uiteindelijk een vergrast berkenbos wordt, waarbij er maar weinig overblijft van de originele natuurlijke waarden. Het unieke karakter gaat dan verloren.

De agrarische sector is al ruim 25 jaar bezig te hoop te lopen tegen beoogde status van het natuurgebied. Zelfs Europarlementariër Annie Schreier heeft zich daarvoor sterk gemaakt. Tot dusver zonder succes. Er zijn inderdaad een aantal agrarische bedrijven die door de status van het natuurgebied te maken krijgen met beperkingen. Maar het zijn er niet zo heel veel.

Om een afweging te maken wat het belangrijkste is zou ik zeggen dat het een onvervangbaar uniek natuurgebied is dat zeer de moeite waard is om het voor de toekomst in optimale staat te houden. Dit afgezet tegen het gegeven dat drinkwaterwinning niet specifiek aan dit gebied gebonden is, maar dat er ook andere oplossingen zijn, zoals andere locaties of meer winnen in de andere drinkwaterwingebieden, zou je er voor moeten kiezen dit af te bouwen tot een aanvaardbaar niveau voor de instandhouding van het Wierdense Veld.

De getroffen landbouwbedrijven zullen op een reële basis moeten worden uitgekocht. Ik begrijp best dat dit voor de ondernemers een hard gelag is. Sommige bedrijven zitten al heel veel generaties lang in dat gebied. Het onder dwang moeten stoppen is voor hen schrijnend. Aan de andere kant moet worden bedacht dat moderne efficiënte landbouwbedrijven in dit gebied niet kunnen bestaan, als voor de natuur gekozen wordt.

Het unieke karakter van het gebied rechtvaardigt volledig dit voor de toekomst duurzaam veilig te stellen. Ik hoop niet dat de raadsleden het belang van de drinkwaterwinning als schaamlap gaan gebruiken om dit gebied om zeep te helpen. Uiteindelijk worden hiermee maar weinig agrarische bedrijven geholpen. Veel electorale winst valt hiermee niet te halen, wel een enorme verschraling van de natuurlijke schatten van de gemeente Wierden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden