Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: luis in de pels

  Column

'Monumentenraad van Wierden verdwijnt geruisloos van toneel' kopte enige tijd geleden de Tubantia. Deze raad is in 2007 door de gemeente zelf in het leven geroepen. Adviezen en activiteiten over monumenten in de breedste zin van het woord was de doelstelling.

In de praktijk kwam er niets van terecht. De monumentenraad werd niet ingeschakeld bij bouwaanvragen over monumenten. Kennelijk konden de ambtenaren met aan het hoofd burgemeester en wethouders het zelf wel zonder monumentenraad. Veel te lastig.

Dat bleek wel bij het bouwplan voor het pand Wanschers op de hoek van de Stationsstraat en de Nijverdalsestraat. Daar komt nu weer volledige nieuwbouw en uiteraard hoger, want hoe meer bouwvolume hoe groter de winst voor de projectontwikkelaar.

Kwestie van geld
Monumenten in stand houden is normaal gesproken altijd een kwestie van geld. Natuurlijk was het authentieke geveltje door restauratie in stand te houden in combinatie met vernieuwing van het achterliggende pand, alleen het bracht niet genoeg op naar de zin van de projectontwikkelaar.

Dus moet er een ander groter gebouw komen en zijn B en W door de knieën gegaan voor het korte-termijn-denken dat die hoek broodnodig vernieuwd moest worden om het centrum van Wierden in een keurig 'aangeharkte' staat te houden. Gelukkig dat er geen monumentenraad meer actief was om dwars te gaan liggen.

Indrukwekkend
Zijn Wierden en Enter niet monumentaal genoeg om extra aandacht te schenken aan het behoud van monumentale gebouwen en zaken? Denk ik wel. Als ik me herinner hoeveel monumenten wij gezien hebben tijdens de Open Monumentendag in de gemeente. Behoorlijk indrukwekkend en veel meer dan verwacht.

Bij monumenten gaat het naar mijn gevoel niet om op zich zelf staande gebouwen, maar ook in combinatie met andere zaken. Goede voorbeelden vind ik de Hervormde Kerk en de aansluitende kleine huisjes uit het begin van de vorige eeuw richting centrum en de Appelhofstraat met de daarachter gelegen oude begraafplaats. In Enter zie ik de omgeving van de Hervormde Waterstaatskerk als zeer karakteristiek. Uiteraard valt er nog veel meer op te noemen.

Extra aandacht voor monumenten lijkt mij zeer de moeite waard. Dat kan niet alleen worden overgelaten aan het ambtelijk apparaat en het college van B en W.

Historische Kring
Zou het voor de vergroting van het maatschappelijk draagvlak niet wat zijn om het gevraagd en ongevraagd adviseren over monumenten bij de Historische Kring onder te brengen, die met een klein budget in staat kan worden gesteld zo nodig externe deskundigheid in te huren?

Overigens ben ik nieuwsgierig naar de opvatting van de raad - die het schrappen van de bijdrage van 1000 euro aan de monumentenraad terugdraaide - over het mislukken van het overleg van wethouder Coes, die kennelijk niet in staat bleek het besluit van de raad zodanig uit te voeren dat een niet aan de gemeente gebonden monumentenadviesraad overeind bleef. Treurig.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden