Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Sallandse Heuvelrug

  Column

In de gemeenteraad is enige commotie ontstaan over het idee van B&W een subsidie van 12.500 euro te verstrekken voor de instandhouding van de Sallandse Huvelrug, globaal genomen het gebied van de Holterberg, de Nijverdalse berg en de Hellendoornse berg. De randen van dit nationaal park grenzen gedeeltelijk aan de westzijde van de gemeente Wierden.

Twee argumenten
Met name de oppositiepartijen VVD en PPW zijn het er niet mee eens. Ik lees twee argumenten: de gemeente Wierden ligt maar met een klein puntje van de Zunasche heide in het nationaal park. Het andere argument is dat er gebrek is aan financiële middelen en als er vanuit de raad een wens komt die geld kost dan kan er nooit wat bij het college van B&W.

Muisstil
Wat mij opvalt is dat de partijen die wethouders in het college van B&W hebben zitten zich muisstil houden. Waarschijnlijk is er sprake van een één-tweetje tussen B&W en de bevriende partijen. De collegeleden hebben vooraf over deze subsidie met hun fracties in de raad overleg gepleegd en afgesproken dat deze in de raad dit voorstel in de raad zullen steunen om het door te laten gaan. De oppositie heeft dan het nakijken.

Meerwaarde
Ik ben eigenlijk wel een beetje verbaasd dat VVD en PPW juist op dit voorstel zwaar tegengas geven. Stel je voor dat de Sallandse Heuvelrug zou verpieteren en langzaam wegkwijnen. Dit nationale park heeft volgens mij veel meerwaarde voor de gemeente Wierden. Wij als burgers, maar ook toeristen die in deze gemeente verblijven, kunnen van dit schitterende karakteristieke gebied dat slechts op een steenworp afstand van onze mooie gemeente ligt volop genieten.

Voor de 'echte' recreatie-ondernemers die in onze gemeente campings en vakantieparken exploiteren – niet de bedrijven die hun parken verkwanselen door volop permanente bewoning toe te laten – is de aanwezigheid van een in prima conditie verkerende Sallandse Heuvelrug van groot belang.

Veel wijsheid
De VVD als ondernemerspartij zou deze ontwikkeling toch prima kunnen ondersteunen? De PPW, die natuur en milieu hoog in het vaandel heeft staan, zou de instandhouding en optimalisering van de Heuvelrug toch ook positief kunnen benaderen. Het argument dat er maar een klein gedeelte van Wierdens grondgebied onderdeel is van het bewuste gebied lijkt hieraan toch ondergeschikt als je het vanuit een wat breder gezichtsveld benadert. Ik wens alle raadsleden veel wijsheid toe.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden