Foto: Robin Kötter (nieuwe foto

Column Robin Kötter: Zorgplicht

  Column

De werkgever heeft op grond van de wet een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Deze zorgplicht is niet een absolute waarborg voor diens bescherming. Het komt er op neer dat van een werkgever mag worden verwacht dat hij maatregelen neemt die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. De werkgever is jegens de werknemer schadeplichtig als deze in die zorgplicht tekort is geschoten. Onder de zorgplicht van de werkgever vallen ook de verplichtingen welke deze op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft. De werknemer hoeft in geval van een ongeval slechts te stellen en bij betwisting te bewijzen dat hij schade heeft geleden tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Werknemer hoeft niet te bewijzen hoe het ongeval zich heeft voltrokken of wat daarvan de oorzaak is.

In het geval van een burn-out kan in veel gevallen schending van de zorgplicht niet worden aangetoond. Allereerst moet de werknemer met feiten en omstandigheden aantonen dat de burn-out door het uitvoeren van de werkzaamheden is ontstaan. Dit oorzakelijk verband is meestal niet eenvoudig te bewijzen. Indien de werknemer er in slaagt om dit causaal verband te bewijzen, kan de werkgever worden toegelaten om te bewijzen dat hij maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft gegeven om de burn-out te voorkomen. In veel gevallen is evenwel het gevaar voor een burn-out voor een werkgever niet voorzienbaar. Dat zou anders kunnen zijn in het geval werknemer duidelijke signalen heeft gegeven dat het werk te zwaar of onmogelijk is geworden. In dat soort gevallen zal werkgever op grond van de zorgplicht maatregelen moeten treffen of aanwijzingen moeten geven om overbelasting te voorkomen. Recentelijk heeft de kantonrechter Amsterdam een goed gemotiveerd oordeel gegeven over schending van de zorgplicht in geval van burn-out.

Rechtbank Amsterdam d.d. 24-01-2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:372

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden