Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: meespreekrecht

  Column

Bij de gemeente Wierden kun je bij commissievergaderingen waar de besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid als burger meespreken. Als je je van tevoren aanmeldt, kun je ongeveer vijf minuten krijgen om je zegje te doen.

Niet lang geleden heb ik het gewaagd dat te doen en dat ging over een groot zonnepark in Hoge Hexel, waar ik niet zo enthousiast over ben. In de mij gegunde tijd heb ik een verhaal gehouden waar ik een zestal vragen in had opgenomen. Na afloop vroeg de voorzitter of er iemand vragen had over mijn inbreng. Nou niemand dus, noch de leden van de commissie, noch de wethouders die ook aanwezig waren.

Er was nog een dame die verklaarde dat ze in feite tegen dit park was, omdat ze haar vrije uitzicht over een prachtig weidegebied kwijt dreigt te raken. Ook zij kreeg geen vragen, laat staan antwoorden.

Een paar boeren die klachten hadden, omdat ze geen zonnepanelen konden plaatsen aangezien het elektriciteitsnet niet voldoende capaciteit had om de door de zonnepanelen opgewekte stroom af te nemen. Zij kregen wel een paar vragen, maar geen duidelijkheid, omdat die eenvoudigweg niet gegeven kon worden.

Ik had achteraf wel een wat katterig gevoel over deze gang van zaken. Enkele van mijn vragen kwamen in de latere discussie wel zijdelings aan de orde. Maar ik kreeg het idee dat ik niet helemaal serieus werd genomen of dat ik bewust genegeerd werd. Dat laatste kan ik wel begrijpen, want ik ben in mijn columns niet altijd complimenteus voor het handelen van de mensen die het bij de gemeente voor het zeggen (menen te) hebben. Maar zakelijk gezien mag dat geen invloed hebben, omdat ik een burger ben die serieus behandeld hoort te worden.

Dode mus
Meespreekrecht zonder recht op antwoord, zo heb ik ervaren, lijkt op mensen blij maken met een dode mus. Op deze wijze laat het gemeentebestuur niet zien dat het serieus en respectvol met de burgers omgaat. Antwoorden krijgen op beleefd gestelde vragen hoeft geen recht te zijn, maar is een kwestie van normaal fatsoen.

Wierdense grachtengordel
Het lijkt mij normaal dat de verantwoordelijk wethouder zou hebben gezegd: "Meneer Bouwman, ik heb met belangstelling naar uw betoog geluisterd. Ik zal uw vraagpunten meenemen bij de bespreking van dit onderwerp met de commissie."

Jammer dat dit niet gebeurd is, had veel 'goodwill' opgeleverd en minder frustratie bij de inspreker. Nog één vraag waarop ik geen antwoord hoef: Is er sprake van een Wierdense grachtengordel?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden