Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Kostbare tijdverspilling

  Column

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de aanleg van een zonnepark aan de Flierweg in Hoge Hexel kwam aan de orde in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Er waren zogenaamde insprekers dat wil zeggen burgers/belanghebbenden die voorafgaande aan de bespreking door de commissieleden het woord mochten voeren. Een vraag van mijn kant was of het openbare elektriciteitsnet voldoende capaciteit heeft om de te zijner tijd opgewekte stroom af te nemen. Niet zo weinig: 8.8 megawatt, genoeg voor de stroomvoorziening van 2500 huishoudens. De achterliggende gedachte van mijn vraag was of het zin heeft aan zo'n aanvraag tijd te besteden zolang volstrekt onzeker is of het park echt in gebruik kan worden genomen. Helaas heb ik op die vraag geen concreet antwoord gekregen.

Wethouder Coes die veel praat, maar weinig zegt, zei nadrukkelijk dat dit een zaak en zorg van de initiatiefnemer is en dat de gemeente alleen de ruimtelijke ordening moet regelen. Wethouder Kortenhoeven zei alleen dat het voor de kleine terugleveringen van zonnepanelen op daken van bedrijven in de buurt onzeker was en dat daar binnenkort overleg over was met de netbeheerders.

Ik ben er van overtuigd als deze wethouders zeker hadden geweten dat dit park echt de stroom kan afleveren ze dit ook gezegd zouden hebben. Het is voor de gemeente wel degelijk van belang of zo'n project echt in alle opzichten uitvoerbaar is, want de behandeling van zo'n vergunningaanvraag kost ontstellend veel mankracht. Er is aan gewerkt door een heel team gemeentelijke medewerkers die er veel tijd aan hebben besteed en nog veel meer tijd moeten spenderen als deze procedure doorgaat.

Als blijkt dat het project niet in gebruik kan worden genomen is al deze tijd en moeite voor Jan-met-de-korte-achternaam geweest. Alleen mevrouw Ekkelenkamp, lid van de commissie, zat met haar opmerkingen heel dicht bij mijn punt van kritiek: gemeenschapsgeld dat veel beter besteed had kunnen worden. De gemeente had zich op het standpunt moeten stellen dat het niet zinvol is deze aanvraag te behandelen als niet vaststaat dat de stroom ook daadwerkelijk kan worden teruggeleverd.

De aanvrager van dit project, een slimme boer, denkt waarschijnlijk als hij de vergunning heeft een ander dat dan niet kan krijgen. Hij heeft dan een claim waarmee hij andere, wel reële plannen blokkeert. Dat roept frustratie op bij collega-boeren; de goede verhoudingen in de gemeenschap Hoge Hexel staan onder druk. De mensen zijn nerveus en gefrustreerd door alle gedoe met inloopavonden en keukentafelgesprekken. Misschien allemaal voor niets.

Een omwonende verweet wethouder Kortenhoeven dat hij haar geen bevredigend antwoord had gegeven over de mogelijkheden zich tegen de aanleg van dit park te verzetten. Kortenhoeven, die aanwezig was, zei hier niets over. Hij had kunnen uitleggen hoe hij had gehandeld en dat dat juist was of kunnen zeggen dat er iets niet goed gegaan was. Een gemiste kans. Nu laadt hij de verdenking op zich dat deze omwonende gelijk heeft.

Lijkt mij goed dat de raad dit plan voorlopig van de tafel veegt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden