Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Woordenspel

  Column

Roselien Slagers-Bekhuis schrijft op Facebook dat ik er naast zit als ik beweer dat de gemeenteraad van Wierden overtuigd tegenstander is van windmolens. Zij attendeert er op dat de coalitie tegen windmolens is en dat de PPW groot voorstander is van windmolens waar het kan, geclusterd in Twente of met andere gemeenten.

Voor de goede orde wil ik er op wijzen dat de coalitie de meerderheid vormt in de gemeenteraad en naar democratisch recht dus op het weren van windmolens de dienst uitmaakt, wat de PPW als oppositiepartij daar ook van vindt. Zolang deze club (de coalitie van NEW en CDA) dus de meerderheid vormt in de gemeenteraad mogen de burgers van Wierden verwachten dat er op Wierdens grondgebied geen windmolens worden gebouwd.

Op basis van de verkiezingsretoriek van met name de politieke partij NEW en het coalitieprogramma dat de raad (uiteraard) in meerderheid heeft vastgesteld meen ik te kunnen stellen dat de gemeenteraad overtuigd tegenstander is van windmolens, ondanks de andere mening van de twee PPW raadsleden.

Wat ik de gemeenteraad verweet is het feit dat hij zich niet heeft verzet tegen de plannen om windmolens te bouwen in het Hellendoornse grondgebied Daarle nagenoeg op de grens met de gemeente Wierden terwijl dat voor de inwoners van Hoge Hexel en de waarde van het Wierdense grondgebied toch behoorlijke nadelige gevolgen heeft (landschapsontsiering, slagschaduw, geluidsoverlast, schade aan de vogelstand etc.). Zomaar in de middle of nowhere. Slaat nergens op.

Ik kan me niet voorstellen dat dit een plek is waarvan de PPW vindt dat windmolens kunnen. Wat let de PPW als Wierdense politieke partij met de belangenbehartiging van de Wierdense burgers in het vaandel er zelfstandig tegen te ageren, nu de raad in gebreke blijft? Dat is pas opkomen voor de Wierdense belangen en niet het bedrijven van woordspelletjes.

Draagvlak
Misschien komen er toch nog windmolens in Wierden als de provincie gaat ingrijpen en per decreet de gemeenteraad opzij zet op dit punt, een rigoureuze maatregel waar ik toch wel enige twijfels over heb, omdat dit soort zaken toch eigenlijk wel draagvlak onder de bevolking behoeven. Ondertussen gaat de gemeenteraad rustig door met het her en der ongestructureerd zonneparken toe te laten en aldus ons buitengebied van een lelijke lappendeken van wezensvreemde elementen te voorzien.

Meer berichten