Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Oogopslag

  Column

In de Wiezer van 20 november jongstleden pakte de gemeente groots uit over de begroting. Liefst een hele pagina werd in beslag genomen door de begroting in één oogopslag. Daarnaast nog een halve pagina met onder meer een voorbeeldberekening OZB. Wat kun je als burger hier nu mee?

Uit de voorbeeldberekening onroerende zaakbelasting zou je wellicht kunnen opmaken dat het met de verhoging nog wel meevalt. Het is maar hoe je er tegen aankijkt! De gevolgen van de verhoging van de getaxeerde waarde blijft buiten beeld. Volgens de toelichting is Wierden een hele prettige woongemeente en dus is de redenering mag je er ook wel wat meer voor betalen. Maar aan het prettige wonen wordt niet meer uitgegeven.

Het geld gaat naar de door het rijk veroorzaakte tekorten op het terrein van de (jeugd)zorg. In de oogopslag worden een aantal kostenposten bij elkaar geveegd, die veel vragen kunnen oproepen. Je kunt er niet zoveel mee. Wat moet ik bijvoorbeeld verstaan onder de post overhead van 6,5 miljoen? Datzelfde geldt voor de post overige inkomsten van 4 miljoen.

Opmerkelijk zijn de inkomsten uit bouwgrondexploitatie. Worden er woekerprijzen voor bouwgrond gevraagd? Je kunt ook er uithalen dat de begroting sluit met een tekort van 240.000 euro. Wat zijn daar de gevolgen van? Dat lijkt mij nou interessant om te weten. Komen we daar zo mee weg?

Misschien toch de moeite waard volgend jaar op belangrijke punten wat meer toelichting te geven. Met dit stuk kan de gemiddelde burger niet zo veel lijkt mij.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden