Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Communicatie

  Column

De regelmatige lezer van mijn columns die heel vaak over de gemeente als bestuurlijke macht gaan zal zich wellicht afvragen of er van alles mis is in de gemeente Wierden. Welnu: ik kan de mensen gerust stellen. Wierden is een hele prettige woongemeente.

Vanaf 1971 heb ik het genoegen gehad in deze gemeente te mogen werken en wonen. Een wat kleinschalige gemeente met toch goede voorzieningen in de dorpen Wierden en Enter. Je hoeft voor bijna niets naar een andere gemeente toe.

Alleen een breed voortgezet onderwijs en ziekenhuisvoorzieningen hebben we niet. Er is evenmin een theater, hoewel er op sociaal/cultureel gebied toch een behoorlijk aanbod van activiteiten is. In dit verband wil ik wel mijn waardering uitspreken voor de inspanningen in het bijna niet te winnen gevecht tegen de eenzaamheid van burgers.

Verder is er een behoorlijke staat van onderhoud van de openbare gebied en voorzieningen. Over het algemeen ziet er alles netjes uit. Dat is in andere gemeenten wel eens anders. Het gemeentebestuur is makkelijk benaderbaar en de ambtelijke organisatie is in het algemeen goed dienstbaar aan burgers.

Wat wel goed voor verbetering vatbaar is de communicatie over belangrijke zaken. Daar laat het gemeentebestuur ondanks ronkende volzinnen in het coalitieakkoord nog wel behoorlijke steken vallen. Ik noem bijvoorbeeld de gang van zaken rond de bezuinigingen, het realiseren van zonneparken en nu ook weer rond de verhoging van de Onroerende Zaak Belastingen (OZB). Er wordt namelijk uitsluitend gesproken over een verhoging van de tarieven., Er is nog een niet onbelangrijke factor die volledig buiten beeld blijft.

Dat is namelijk de getaxeerde waarde van het onroerend goed. Die is de laatste jaren fors opgeschroefd als gevolg van de algemene prijsstijgingen van woningen. Bij een ongewijzigd tarief leveren deze de waardestijgingen al een forse meeropbrengst van de OZB op. Die lijkt mij in de begroting wel meegenomen. De belasting wordt dus hoger dan het genoemde percentage.

Was toch wel een kwestie van goede communicatie geweest hierover ook duidelijkheid te geven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden