Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Amateurisme

  Column

Met een ronkend verhaal prijst een Nijverdalse makelaar een bouwplan aan voor maar liefst dertien woningen in Ypelo op het perceel van het voormalige boerenerf Wassink. Een gedeelte van dit perceel was nodig voor het project Doorbraak van het Waterschap dat de Regge weer een natuurlijk verloop in een natuurlijke omgeving moet geven.

In veel gevallen is de daarvoor benodigde grond door het Waterschap gewoon aangekocht en in het geval Wassink was het kennelijk nodig om het gehele perceel aan te kopen inclusief de daarop aanwezige woning. Normaal is dan dat de waarde van de grond en de opstallen wordt betaald met uiteraard vergoedingen voor bedrijfsverplaatsing etcetera.

Tegen de regels in
Dat er dan op het aangekochte perceel vrij massaal woningen worden gebouwd is in het buitengebied heel uitzonderlijk en gaat tegen alle regels in. Normaal worden er in het buitengebied maar heel weinig nieuwe woningen gebouwd. Provinciaal en gemeentelijk beleid is heel terughoudend op dit punt. Het gaat dan alleen maar om vervangingen of heel beperkt bij sanering en sloop van voormalige agrarische bedrijven. De bedoeling is dat het buitengebied zo min mogelijk wordt aangetast. Normale woonfuncties horen in dorpen en steden gerealiseerd te worden.

Woonenclave
In dit geval wordt er een woonenclave gebouwd op een kwetsbare plek dicht bij de fraaie landelijke omgeving rond de Ypeloschool ingeklemd tussen het nieuwe natuurgebied van de Regge en het beschermde natuurgebied Het Mokkelengoor.

Ik blijf zitten met de vraag hoe het kan dat deze bedrijfsverplaatsing wordt gehonoreerd met een bouwmogelijkheid voor dertien woningen dwars tegen alle beleid in. Landbouwgrond die wordt omgevormd in bouwkavels wat een gigantische waardevermeerdering inhoudt. Als dit beleid zou worden voor ieder stoppend agrarisch bedrijf, zou dit een ongekende ongewenste ontwikkeling zijn.

Ik denk dat de vurige wens van het Waterschap om zo snel mogelijk het nieuwe natuurgebied te realiseren de oorzaak is van deze betreurenswaardige ontwikkeling met een aanslag op de gaafheid van het buitengebied, met een enorme precedentwerking en overcompensatie voor een bedrijfsverplaatsing.

Onteigening
Men had ook voor onteigening kunnen kiezen bij een onwillige eigenaar. Alleen dat duurt wat langer. Dan had het bewuste perceel enige tijd buiten de landschapsontwikkeling gehouden kunnen worden.

Ik heb begrepen dat het bestemmingsplan al in 2013 voor deze woningbouwontwikkeling is aangepast. Een onwijs slechte beurt van het voormalige college van B en W, het waterschap en de provincie Overijssel. Prutserig amateurisme zou ik het willen noemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden