Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: politieke bevoordeling

  Column

Tussen de bebouwde kommen van Wierden en Enter liggen overgangsgebieden naar het buitengebied. In die overgangsgebieden bevinden zich doorgaans wat woningen afgewisseld door open stukken grond.

Al vele decennia proberen veel eigenaren van deze open gebiedjes hierop een bebouwingsmogelijkheid voor een woning te krijgen. Dat is uiteraard heel lucratief, want grond waarop je een woning mag bouwen is vooral in deze dagen goud waard. In het verleden heeft de gemeente hiervoor 'beleid' vastgesteld dat er op neerkwam dat na een afweging op landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten spaarzaam wat bebouwingsmogelijkheden werden gecreëerd, uiteraard tot grote vreugde van de toenmalige 'toevallige' eigenaren. Bij die afweging waren nogal wat vage normen gehanteerd. Landschappelijke kwaliteiten zoals de ligging op of nabij een es of een landschappelijk waardevol gebied boden wat meer houvast, hoewel je daar ook wel met een kromme redenering met dure woorden wel omheen kunt komen.

Met stedenbouwkundige argumenten kun je vaak alle kanten op. Nu wil de gemeente een nieuwe nota open gebieden maken, want de oude is 'verouderd' heet het. Volgens mij is dat onzin, want de argumenten om in de open gebieden een terughoudend bouwbeleid te voeren zijn nog steeds niet veranderd. De open gebieden waren en zijn waardevol. Met volbouwen worden de dorpen echt niet mooier. Er zijn nog legio bouwmogelijkheden in Zuidbroek en de Berghorst. Dus er is geen enkele noodzaak deze open gebieden te bebouwen, tenzij je de toevallige eigenaren wilt bevoordelen. Deze mensen proberen het vaak opnieuw na iedere nieuwe verkiezingen van de gemeenteraad. Onervaren raadsleden en nieuwe bestuurders worden benaderd en dezen zijn vaak niet ongevoelig, want ze willen zich maar wat graag waarmaken. Toch mooi als je iets voor elkaar kunt krijgen wat vroeger niet kon. Ik zie het nut voor de gemeenschap er niet van in. Het lijkt er op dat een aantal personen bevoordeeld moet worden door de schenking van een bouwbestemming. Politieke bevoordeling dus, waarmee het algemeen belang van de gemeente niet is gediend.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden