Foto: Robin Kötter (nieuwe foto)

Column Robin Kötter: op staande voet

  Column

Een van de eisen waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen, is dat dit onverwijld wordt gegeven. Onverwijld laat zich vertalen als 'zo snel als redelijkerwijs mogelijk is'. In veel gevallen is nader onderzoek nodig om het bewijs voor de dringende reden te kunnen leveren.

In die gevallen ligt een schorsing of non-actief stelling van werknemer tot het moment dat het onderzoek is afgerond, voor de hand. In geval er een vermoeden van fraude bestaat, kan een onderzoek naar de dringende reden maanden in beslag nemen. Deze situatie deed zich voor bij een chauffeur die in dienst was van een afvalbedrijf. Zijn werkgever had onder meer het vermoeden dat hij extra afval had geladen zonder dit te laten factureren. Na een onderzoek van enkele maanden kwam dit handelen daadwerkelijk vast te staan. Werkgever ging een dag nadat het onderzoeksrapport ter beschikking was gekomen over tot ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet onverwijld was gegeven.

Ook heeft de werkgever de tijd om in het geval hij ontslag op staande voet overweegt eerst juridisch advies in te winnen. Dit oponthoud zal evenwel naar zijn aard meestal van korte duur mogen zijn. In veel gevallen is het ook verstandig om de werknemer eerst te horen alvorens tot ontslag op staande voet over te gaan. Ziekte van de werknemer kan uitstel van een voorgenomen ontslag op staande voet rechtvaardigen als de zieke werknemer nog moet worden gehoord en ziekte van werknemer daaraan in de weg staat.

In alle gevallen waarin een werkgever overweegt tot ontslag op staande voet over te gaan, of er nu een onderzoek noodzakelijk is of niet, wordt op grond van de rechtspraak van werkgever verlangd dat deze hierbij voortvarendheid handelt.

Deze uitspraak is online te vinden. 

Meer berichten