Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: wethouder Braamhaar

  Column

Wethouder Braamhaar lag vorige maand behoorlijk onder vuur. Deze doet volgens Kees van Dijk van de ChristenUnie aan vooringenomenheid en zijn uitspraken zijn kort door de bocht.

Het gaat om een door de nipte meerderheid van de gemeenteraad getorpedeerd voorstel van B en W om een andere subsidieregeling te maken voor alle kinderdagverblijven om peuters en kleuters met een taalachterstand extra onderricht aan te bieden.

Volgens de raadsmeerderheid moet dat beperkt blijven tot de huidige aanbieders: Stichting De Welle en de Christelijke peuterspeelzaal Margriet.

Braamhaar, gesteund door burgemeester Robben, was het hiermee niet eens en liet nadien bij andere gelegenheden nogmaals zijn argumenten horen.

Braamhaar wil dat ieder kinderdagverblijf de kinderen het onderwijspakket voor taalachterstand kan aanbieden en dat er verantwoording wordt afgelegd voor de besteding van de subsidie.

Niks mis mee lijkt mij.

De argumenten van de meerderheid van de raad zijn mij niet duidelijk. De gronden van met name de PPW die ook tegen was, zijn voor mij onbegrijpelijk. Of ligt er een lijntje naar De Welle?

Wel duidelijk is dat hiermee aan het in Nederland in de grondwet verankerde beginsel van gelijkstelling van onderwijs (ook financieel) geweld wordt aangedaan.

De heer Van Dijk adviseer ik eens enig historisch onderzoek te doen hoe zeer de wortels van zijn partij en die van het CDA zich vroeger hebben ingespannen om financiële gelijkstelling van het onderwijs te bewerkstelligen. Een beginsel dat in de huidige tijd door een ratjetoe aan scholen op allerlei religieuze grondslagen de belastingbetaler ontzettend veel extra geld kost. Het wordt tijd dat er uitsluitend openbaar onderwijs uit de staatskas wordt betaald, maar dat is een beslissing die heel veel bestuurlijk moed vergt. Die moed is momenteel ver te zoeken.

Misschien is Braamhaar wel kort door de bocht, maar hij is wel duidelijk en hij heeft er meer van begrepen dan de meeste raadsleden. Niet gek voor een beginner.

Meer berichten