Foto: Robin Kötter (nieuwe foto)

Column Robin Kötter: Big brother

  Column

Een werknemer is sinds 2016 in dienst bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in montagewerken. Hij meldt zich op 14 maart 2018 ziek. De bedrijfsarts oordeelde hem op 4 juni 2018 nog steeds arbeidsongeschikt voor eigen werk.

De werkgever heeft zo zijn twijfels naar aanleiding van de ziekmelding en schakelt een privédetective in. Deze privédetective wist op beeld vast te leggen dat werknemer in de periode van 18-24 juni twee dagen bestratingswerkzaamheden voor zijn eigen oprit had verricht. Daarop volgde ontslag op staande voet, omdat werknemer in strijd met de adviezen van de bedrijfsarts werkzaamheden zou hebben uitgevoerd waarmee hij zijn re-integratie zou hebben belemmerd.Werknemer verzocht vernietiging van de opzegging. Van het verrichten van zeer zware arbeid was volgens hem geen sprake geweest. Daarbij benadrukt hij tevens dat de fysiotherapeut en de sportarts hem nu juist hebben geadviseerd om in beweging te blijven. Werkgeefster verzocht bij wijze van tegenverzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelde op basis van de beeldopnames vast dat de bestratingswerkzaamheden in een rustig en ontspannen tempo hebben plaatsgevonden. Uit de verklaring van de bedrijfsarts bleek bovendien niet dat werknemer op dat moment de betreffende werkzaamheden niet zou hebben mogen verrichten.

De kantonrechter achtte het inschakelen van een privédetective disproportioneel nu het op de weg van werkgeefster had gelegen om aan de bedrijfsarts voor te leggen of de bestratingswerkzaamheden pasten binnen het herstel van werknemer. Het ontslag op staande voet werd vernietigd en de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding van 25.000 euro.

Rechtbank Limburg 5 oktober 2018, niet gepubliceerd.

Meer berichten