Foto: Jolien van Gaalen

Een nieuwe burgemeester

  Column

door Nanne Bouwman

De huidige burgemeester heeft na een dienstverband van negen jaar besloten te stoppen. Hij noemde het een intensieve en boeiende tijd. In de kringen dicht om hem heen wordt hij geprezen. Men roept om een soortgelijke opvolger. Nu sta ik op wat grotere afstand en ik voel de behoefte toch een wat ander geluid te laten horen. Ik heb de afgelopen negen jaren niet zo heel veel van de burgemeester gehoord. Jawel, hij was aanwezig bij officiële gelegenheden, zoals de dodenherdenking, waar hij altijd een toespraak hield. De inhoud van die toespraken kwamen bij mij nogal eens als plichtmatig over. Hetzelfde geldt voor zijn diverse voorwoorden in carnavalskrantjes, jubileum-uitgaven en columns in de plaatselijke weekbladen. Nu is het ook wel moeilijk om over dit soort onderwerpen elk jaar opnieuw een sprankelend verhaal te houden.

Waar hij wel heel goed in was, vond ik de manier waarop hij op de voorgrond trad bij persoonlijke tragedies van burgers bij ongelukken met dodelijke afloop. Eigenlijk komt deze taak voor de gemeentelijke autoriteit meer naar voren door de ontkerkelijking van veel burgers. Zij hebben dan bij dit soort droevige gebeurtenissen toch behoefte aan het medeleven van iemand die de gemeenschap vertegenwoordigt.

Op het bestuurlijke vlak heb ik echter niet veel van hem gezien of gehoord. Nu heeft hij behalve de openbare orde en veiligheid niet veel taken die politiek omstreden zijn. Dan gaat het vaak over de financiën, de belastingen, bouwvraagstukken, milieu-aangelegenheden, hoe gaan we om met de huishoudelijke hulp en andere zorgvragen. Deze taken zijn over de wethouders verdeeld, die het soms zwaar te verduren krijgen. Er is altijd te weinig geld. Eenmaal heb ik de burgemeester in de publiciteit gezien over een bestuurlijk regionaal vraagstuk. Hij was ooit voorzitter van een commissie, die zich bezig hield met de organisatie van het bestuur van de regio Twente. Die commissie kwam met een voorstel, naar ik mij vaag herinner, dat zo'n beetje alle raadsleden van de dertien Twentse gemeenten in een soort regioraad zouden moeten zitten. Van dat voorstel heb ik nooit meer iets gehoord. Het blijft toch kommer en kwel met het bestuur van Twente waar de verdeeldheid groot blijft. Gewoon één grote gemeente van maken met dertien deelgemeenten die zich uitsluitend met lokale sores mogen bemoeien, zou ik zeggen. Opmerkelijk is wel dat gedurende de periode dat deze burgemeester in functie is het opvallend rustig is bij het gemeentebestuur: er is weinig bestuurlijk politieke reuring. Hoe groot de bijdrage van de burgemeester daarin is kan ik niet beoordelen, wel dat hij voor de sfeer een cruciale positie heeft.

Mijn conclusie is dat de burgmeester al die tijd netjes op de winkel heeft gepast, maar ook niet veel meer dan dat. Of dat het salaris van zo'n 90.000 euro per jaar waard is moet een ieder maar voor zichzelf bepalen. Ik vind dat je er wel wat meer voor mag verwachten.

Ik denk dat het goed is dat Wierden een burgemeester krijgt met dezelfde menselijke vaardigheden als de huidige burgemeester, maar ook een bestuurder die wat meer aan de weg timmert om Wierden op de kaart te zetten, zijn nek eens durft uit te steken en zijn 'gewicht' in te zetten voor alle andere zaken die belangrijk zijn voor Wierden.

Meer berichten