Gastcolumn Nanne Bouwman: Don Quichot op herhaling?

  Column

Moderne windmolens zijn bepaald niet een verrijking voor het landschap. Ze veroorzaken horizonvervuiling, lawaaioverlast en hinder door slagschaduw. Als je er vlak bijwoont of er de hele dag op niet al te grote afstand er tegenaan moet kijken is het goed te begrijpen dat je daar problemen mee hebt. Ook in of bij landschappelijk waardevolle gebieden misstaan deze gestileerde misbaksels, alhoewel ik in Duitsland afgelopen zomer zowaar op de top van een heuvel in een fraai landschap een windmolen ontwaardde. Deze vormde een markant contrasterend silhouet in de skyline van een natuurgebied. Eigenlijk had het wel wat. Het gaf de heuveltop extra uitstraling, niet mooi, maar ook niet lelijk. Zonder de windmolen zou ik waarschijnlijk minder aandacht hebben gehad voor het heuvelrijke landschap. Windmolens zijn niet in alle gevallen een vorm van landschapsontsiering. Windenergie vormt momenteel een onmisbare schakel in de omschakeling naar wat genoemd wordt een duurzame energievoorziening. Ook de gemeente Wierden moet bijdragen aan de milieudoelstellingen, zoals de CO2-reductie. Dat kan bijvoorbeeld door zonnepanelen en uiteraard windmolens. Zonder windmolens lijken momenteel de gemeentelijke taakstellingen op het terrein van de energievoorziening niet haalbaar. Zonnepanelen, maar vooral windmolens vormen discussiegevoelige zaken. Zo verklaren NEW en de VVD zich in hun verkiezingsprogramma's als absolute tegenstanders van het plaatsen van windmolens binnen de gemeentegrenzen. Andere partijen stellen zich wat genuanceerder op en laten de deur min of meer onder voorwaarden open. Het CDA zoekt het in mogelijkheden tot plaatsing nabij wegen, spoorwegen en vaarwegen. De CU maakt er zich wat makkelijk vanaf door te zeggen dat ze alleen akkoord gaan als iedereen het er mee eens is. De PPW is zonder meer voor.

Bij het maken van een coalitieprogramma waar NEW die als grootste partij uit de verkiezingen kwam, het voortouw heeft gekregen, kunnen de verschillende standpunten best wel een probleem vormen. Vooral het absolute neen tegen windmolens kan een struikelblok vormen. Voor NEW en de VVD betekent toegeven verlies van geloofwaardigheid. Wel jammer als je in verkiezingsprogramma's zulke harde standpunten inneemt. Vooral als je daar noodgedwongen op terug moet komen. Dat doet denken aan Don Quichot's gevecht tegen de windmolens in vroegere tijden. Nu zijn er best wel plekken te vinden waar zonder al te veel problemen windmolens geplaatst kunnen worden. Je moet er vooral even onderzoek naar doen. Zo had bij het zonnepark in de Weuste best wel een windmolen geplaatst kunnen worden. Misschien dat zo'n onderzoek eens gedaan wordt samen met de naburige gemeenten, dan kun je plaatsing beter afstemmen. Plaatsing bij snelwegen, spoorbanen, waterwegen en industriegebieden lijkt een reële mogelijkheid. Overigens, wat te denken van bovengrondse hoogspanningsleidingen? Daar hoor je niemand over.

O ja, hoe moeten we omgaan met vragen om aanleg van zonneparken op agrarische landerijen in het buitengebied? We moeten maar vertrouwen dat de politici voldoende oog hebben voor het algemeen belang van een waardevol landschap en niet achter het financiële belang van de grondeigenaar aanlopen. Ik ben benieuwd.

Meer berichten