Foto: Robin Kötter (nieuwe foto)

Column Robin Kötter: relatiebeding

  Column

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 3 maart 2017 uitgemaakt dat een relatiebeding onder de regels van een concurrentiebeding valt, omdat een relatiebeding - net als een concurrentiebeding - de werknemer op zekere wijze belemmert om elders werkzaam te zijn (HR 3 maart 2017, ECLI: NL:HR:2017:364).Dit heeft tot gevolg dat in het geval een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen, uit de motivering van het relatiebeding moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (zie artikel 7:653 lid 2 BW).Indien deze motivering onvolledig is of ontbreekt, kan dit tot gevolg hebben dat het relatiebeding nietig is. Dit houdt in dat het dan buiten toepassing blijft.

In een zaak die op 4 april 2017 door de Kantonrechter Leeuwarden werd beoordeeld, scheelde het ontbreken van de benodigde motivering de werknemer in dat geval 226.000 euro aan reeds verbeurde boetes.

Een werknemer was krachtens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (twaalf maanden) bij een werkgever in dienst getreden die zich onder meer bezig houdt met de ontwikkeling van software om producten in en om een woning, waar onder verlichting, energiezuinig te maken en te verbinden met internet. In de arbeidsovereenkomst met hem was zowel een concurrentiebeding als een relatiebeding voor de duur van twaalf maanden opgenomen.

De kantonrechter constateerde dat in het relatiebeding in het geheel niet was gemotiveerd dat en waarom zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen het opnemen van het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst noodzakelijk maakten. Daardoor was niet voldaan aan de wettelijk voorgeschreven motiveringsplicht en werd het relatiebeding door de kantonrechter niet rechtsgeldig en dus als nietig aangemerkt.

Kantonrechter Leeuwarden, 4 april 2017, ECLI: NL: RBNNE: 2017:1199.

Meer berichten