Logo dedriehoek.net


Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Trots op onze boeren

  Column

Raadslid André Tijhof van VVD Wierden-Enter reageert op een hem niet welgevallig standpunt van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter verwoord in hun nieuwsbrief dat de veestapel drastisch moet worden ingekrompen.

Ik citeer letterlijk: ‘De VVD vindt dat de stichting zich hiermee niet heeft te bemoeien en dat de stichting geen uitspraken mag doen in hun nieuwsbrieven’ en een eind verder: ‘Politiek getinte uitspraken zijn daarmee ook niet gewenst.’

Nou laat ik meneer Tijhof, die beroepshalve in de agrarisch sector werkt en terzake kennis van zaken heeft, even wakker schudden. Deze citaten steken nogal schril af tegen het begrip ‘vrijheid’ in de naam van de VVD en zijn een regelrechte aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Uiteraard heeft de heer Tijhof het grootste recht om het oneens te zijn met de uitspraken van de Energiestichting, maar dat houdt niet in dat je zomaar een ander mag verbieden wat dan ook te zeggen of te schrijven. De grenzen zijn nauwkeurig aangegeven in onze Grondwet.

Goed, even terug naar de inhoud. De heer Tijhof geeft aan dat de landbouw de laatste jaren geweldig heeft gepresteerd en noemt het terugdringen van het gebruik van antibiotica en bestrijdingsmiddelen en eindigt met enzovoort (sic). Later noemt hij terecht als probleempunten de CO2- en stikstofreductie en zegt dat de landbouw daar niet voor wegloopt.

Dat laatste vind ik een positief punt. Er komt aandacht voor duurzame en milieubewuste boeren in de gemeente Wierden.

Ik ben er van overtuigd dat het de agrarische sector zal lukken volledig met minimalisering van alle dierenleed te verduurzamen en dat we met ons allen inderdaad ‘trots kunnen zijn op onze boeren’.

Meer berichten