Logo dedriehoek.net


Foto: Klaas van Erkelens

Column Jacob Kruis* - Mag ik even?: Om hulp vragen

  Column

Graag zou ik u willen bezoeken en met u praten, zodat ik u kan helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. U zult wel zeggen: ‘Maar ik ken u helemaal niet, kan ik u wel vertrouwen? En waarover zouden wij dan kunnen praten?’ Bijvoorbeeld over hoe het gaat met uw gezondheid, uw gemoed en rust. Heel veel jonge en oudere mensen hebben het moeilijk. We horen in de media hoe ernstig het alleen zijn soms is. Waar vind ik iemand die mij kan helpen?

Een stil moment, van bezinning, van overdenking kan op elk moment van de dag. Heeft u daar wel eens aan gedacht? Maar nergens hoor ik dat jongeren en ouderen vragen naar God de Vader. Dat men bij Hem hulp en troost en nabijheid zoekt en vindt.

Kerst is al geweest. Wat heeft dit alles met kerst te maken, vraagt u? Wacht met het omslaan van de pagina, leest u even verder. Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus, en om wel behagen te doen aan de mensen. Een engel kwam in een droom tot Jozef en noemde de naam van het kind: ‘Jezus, want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden’. Of ‘Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden’.

Pasen
Nu zijn wij op weg naar Pasen. De veertigdagentijd voor Pasen is ingegaan. Jezus wordt door de geest naar de woestijn geleid. Door zijn hemelse Vader of omdat hij zelf geleid door eigen gedachten ging. Veertig dagen alleen zijn, een tijd van bezinning en door de satan bezocht die hem tracht te verleiden met allerlei gemene beloften.

Directe lijn
God heeft ons alles geschonken wat wij nodig hebben, maar wij zijn nu bezig met onze eigen dingen en zorgen. Wij kunnen hulp vragen bij Hem. Hiervoor hebben we geen mobieltje nodig, maar er is een directe lijn door het gebed. De Here Jezus, Gods zoon, heeft ons dat geleerd.

Hoe dat moet? Heel eenvoudig en het kan op elk moment van de dag en nacht, ook als je alleen bent en je eenzaam voelt, keer in een stil moment. Spreek die woorden uit die in u opkomen, met alles kunt u bij Hem terecht. Ook met het grote waarom. Nou wilt u misschien graag weten of er ook een antwoord komt. Misschien niet direct, want God vraagt ook geduld. Maar op een moment zult u ervaren: ja, dit moet het antwoord zijn.

Gaat u bidden op uw eigen manier en God zal naar u luisteren en u helpen, bijstaan en elke dag zal een nieuwe dag worden van hoop en glorie in zijn naam.

Ik sluit af met een mooi lied (lied 218 uit liedboek). De tekst is op het internet te vinden. Ik hoop u een volgende keer te mogen ontmoeten. Dank u voor deze nieuwe morgen. Hierbij wens ik u een mooie, fijne veertigdagentijd.

*Onder deze naam schrijft een lezer over geloof. Jacob betekent ‘Hij zal beschermen’. Kruis staat voor ‘het lijden, verzoening en vooral bescherming.’

Nieuwsoverzicht

Meer berichten