Column Nanne Bouwman: Belangenverstrengeling


Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Belangenverstrengeling

  Column

In een commissievergadering op dinsdagavond 24 november wordt een voorstel behandeld, waarbij de regels voor de vestiging voor zonneparken in de gemeente worden gewijzigd.

Zo wordt vastgelegd dat er niet meer dan 50 hectare aan parken in de hele gemeente worden toegestaan. Bovendien worden de parken niet groter dan 8 hectare om te voorkomen dat er te veel waardevolle landbouwgrond verloren gaat. Verder wordt de eis dat de gemeenschap direct en indirect meeprofiteert van de opbrengsten van de parken aangescherpt. Ook wordt een poging gedaan de communicatie met de omwonenden en de mensen uit de wat wijdere omgeving van de aan te leggen parken te verbeteren.

Dit geheel is verpakt in een omvangrijk pakket tekst, dat bepaald niet gemakkelijk te doorgronden is, ondanks een overzicht van de punten die worden gewijzigd. Als je het echt wilt doorgronden vergt het veel lees- en zoekwerk.

Arme raadsleden die hiermee opgescheept worden. Ik heb een aantal discussies van de raadsleden over zonneparkenproblematiek gevolgd. Ik heb daarbij helaas niet het idee gekregen dat er ook maar één raadslid is, die de inhoud van deze problematiek zodanig beheerst zodat er redelijk tegenspel kan worden geboden.

Wethouder Coes weet er wel wat meer van, maar zijn soms warrige betogen vormen meestal geen bijdrage aan het verstrekken van duidelijkheid.

Hij is ook duidelijk verstrikt in de rollen van de gemeente bij het behandelen van aanvragen voor zonneparken, namelijk:

- die van onpartijdig beslissen over de aanvraag om vergunning voor het bouwen en exploiteren van zo’n park;

en

- die van belanghebbende bij de totstandkoming van parken voor het halen van de van bovenaf opgelegde klimaatdoelstellingen.

In dit soort situaties is het voor mensen met bezwaren tegen de zonneparken dubbel moeilijk, omdat de onpartijdigheid bij de beoordeling van de bezwaren in het gedrang komt, door het belang van de gemeente bij de totstandkoming van het park. Dat de bezwaren zijn afgewezen is dan ook niet verwonderlijk. Gelukkig zijn er voor ernstige ontsporingen nog verdere beroepsmogelijkheden.

Wat mij verder nog opvalt is dat over de wijziging van de regels voor de zonneparken ‘vergeten’ is de burgers de mogelijkheid te geven daarop vooraf te reageren. Dat zal wel ingegeven zijn door de complexiteit van de materie en de haast die geboden is. Wellicht een zinloze exercitie die in het hedendaagse bestuur toch niet achterwege had mogen worden gelaten. Lees het coalitieprogramma er nog maar eens op na.

We mogen overal over meepraten maar kennelijk niet over de kwalitatieve bedreigingen van ons nu nog mooie buitengebied.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden