Foto: Van Gaalen Media

Column Klaas van de Munt*: Eerste ‘kredietcrisis’

  Column

Ja, die Grieken. Eerder heb ik geschreven dat dramatische nieuwe ontwikkelingen voortbrengen. Alexander de Grote had schepen nodig om zijn troepen de Bosporus over te zetten naar Klein Azië (nu Turkije) om tegen de Perzen te vechten. De bestaande schepen waren handelsschepen. Alexander de Grote had grotere en betere schepen nodig en die kwamen er ook.

Grote betekenis
Die handelsschepen waren van grote betekenis voor de handel en binnenlands vervoer van voedsel langs de kust. Er is weinig bekend over de handel en wandel ten aanzien van de voeding van de bevolking. De binnenlandse handel c.q. verkopen vond plaats in drukke straten en op pleinen. Er ontstonden markten, de Agora, en jawel: winkels.

Hoofdbestanddeel van het voedsel was graan. Soms was daar een tekort aan (schaarste) waardoor de prijzen opliepen. In principe was er een vrije prijsvorming, zonder inmenging van buitenaf. Maar ten aanzien van de prijs voor graan bemoeide de ‘overheid’ zich ermee. Ze kocht zelf duur graan en verkocht dit tegen lagere prijzen om het voor de arme bevolking betaalbaar te houden.

Hun belangrijkste inkomsten haalden de Grieken uit de handel over zee. Alexander de Grote voerde het Grieks in als belangrijkste taal in al zijn veroverde gebieden. Daarnaast was de Attische munt als de belangrijkste munt. Dit alles moest de handel makkelijker maken.

Alexander de Grote stierf op 11 juni 323 v Christus in de plaats Babylon. Na het overlijden van Alexander de Grote viel het rijk uit elkaar en vochten ze elkaar de tent uit. Toen vroegen ze de Romeinen om hulp.

Minder bekend is dat door de instorting van het kredietsysteem er ook financiële problemen ontstonden. Iemands krediet werd op de buitenkant van de winkel gekrast. Dit was de allereerste ‘kredietcrisis’. Wat bleef was de Griekse beschaving: het Hellenisme. Het heeft nu nog steeds grote invloed op onze democratie en handelsbelangen.

Aan de andere kant van de Adriatische zee was de tijd ook niet stil blijven staan. We slaan een heel stuk over en gaan verder in de tijd. Langs de Italiaanse kust ontstonden belangrijke en machtige stadstaten met eigen gezag, een eigen leger en handelsbelangen, met handel over zeewegen. Het was een bloeiende en een welvarende tijd. Maar er ontstond ook iets nieuws, namelijk concurrentie en afgunst. Dat resulteerde in oorlogen tussen de stadstaten.

Rome werd het nieuwe machtscentrum. Vooral de voorname kooplieden maakten de dienst uit en hadden een grote invloed op het gezag. Door de onderlinge oorlogen en ziekten zoals de pest ontstond er een lange tijd van tegenslagen. Maar daarna volgde er weer een lange periode van economische opleving van de 15e tot plus minus de 18e eeuw.

Ook hier kwam een eind aan en wel door de Fransman die we allemaal kennen: Napoleon.

*Onder dit pseudoniem verschijnt wekelijks een column ‘Het begin van alles’ in de krant over alles wat met de economie te maken heeft.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden