Logo dedriehoek.net


Foto:Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: droombaan

  Column

Een opmerkelijk bericht afgelopen week in Tubantia. CDA-raadslid Van Sluijs wordt de opvolger van Hans Bekke (ook CDA) beleidsambtenaar sport, kunst en cultuur in de gemeente.

Heel curieus dat deze functie voor de tweede achtereenvolgende keer wordt ingevuld door een (ex-)raadslid van het CDA. Dit geeft toch te denken, want vanuit de raad lopen er toch lijnen al dan niet via het college naar de ambtelijke organisatie.  Maar als alles is verlopen volgens een normale sollicitatieprocedure lijkt er niets aan de hand. Niettemin kan de uitgangspositie en de bekendheid van de kandidaat onbewust toch een rol hebben gespeeld.

In de krant laat Van Sluijs weten dat er een verbinder met lef werd gezocht. Hij gaat zich inzetten voor de vele vrijwilligers op het gebied van sport, kunst en cultuur. Hij kan regelen dat er een band ontstaat met de zorg. In alle eerlijkheid snap ik niets van de band met de zorg. Wat valt er te verbinden?  Uitgangspositie en de bekendheid van de kandidaat kan onbewust toch een rol hebben gespeeld

Frusterend
Hij zal moeten werken tegen de achtergrond van verdergaande financiële verschraling. Nog niet zo lang geleden stond heel subsidiegenietend Wierden op z’n kop toen het college noodgedwongen kwam met rigoureuze bezuinigingsvoorstellen, die door de raad grotendeels werden teruggedraaid met een begrotingstekort als gevolg. De gevolgen daarvan, zoals financiële curatele door de provincie zijn nog niet bekend.

De positie van Van Sluijs tegen deze achtergrond is allesbehalve benijdenswaardig. Het gebrek aan financiële middelen lijkt mij frustrerend en allesbehalve een droombaan.

Extra middelen vrijmaken
Maar als verbinder met lef zou hij kunnen proberen met creativiteit extra middelen vrij te maken. Zo zou hij de kat in de Enterse gordijnen kunnen jagen door voor te stellen dat de beide voetbalverenigingen op enige termijn gebruik gaan maken van een gezamenlijk sportpark. Dat kan wellicht wel geld opleveren. Maar of zijn politieke bazen hierop zitten te wachten betwijfel ik.

Aanspreken
Opmerkelijk is nog wel de stelling van raadslid Jantine Langenhof: “Het schort in het gemeentehuis aan het lef om veranderingen door te voeren.” Wat let Jantine om het verantwoordelijke college van b en w hier op aan te spreken?

Nieuwsoverzicht

Meer berichten