Logo dedriehoek.net


Stichting De Welle biedt deze zomer extra beweegactiviteiten aan. (Eigen foto)
Stichting De Welle biedt deze zomer extra beweegactiviteiten aan. (Eigen foto) (Foto: Stichting De Welle)

Het Oosterhoes blijft de hele zomer open

Stichting De Welle houdt van 27 juli tot en met 31 augustus extra ontmoetings- en beweegmomenten in Wierden.

WIERDEN - Om de mogelijkheid te hebben elkaar fysiek te ontmoeten, blijft het Oosterhoes de hele zomerperiode geopend. Begin week 31 wordt het Oosterhoes anders ingericht waardoor er zestien zitplekken gecreëerd worden.  Marijke Grutterink: “Door efficiënt met de ruimte om te gaan, zullen er vier hoeken gecreëerd worden. Elke hoek biedt plaats voor vier personen. Door de extra zitplaatsen is vooraf reserveren verleden tijd. Bij de ingang staat een bord waarop men kan zien of en waar er nog plek is. We hopen met dit systeem het inloopkarakter van het Oosterhoes terug te krijgen.”

Koffiemomenten
De koffiemomenten vinden elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur plaats. Ze zijn bedoeld voor alle thuiswonende ouderen die het fijn vinden om anderen te ontmoeten. Je kunt samen, maar ook alleen komen. Iedereen is welkom! Je kan gewoon binnenlopen maar als alle zitplaatsen bezet zijn, zal men even moeten wachten totdat er weer plek is.

Beweegbehoefte
Ook wordt er gehoor gegeven aan de beweegbehoefte die de afgelopen weken steeds vaker bij De Welle gesignaleerd werd. Kitty van der Steege: “Door de coronamaatregelen en de zomerstops zijn er op dit moment weinig beweegactiviteiten waar men zich bij aan kan sluiten. Om de zomerperiode te overbruggen bieden we daarom extra beweegactiviteiten aan.”

Laagdrempelig
De beweegmomenten zijn laagdrempelig; iedereen die zelfstandig, eventueel met behulp van rollator of stok, kan bewegen, is welkom. De training is gericht op behoud en/of opbouw van conditie en spierkracht.

Per dagdeel worden er twee trainingen aangeboden van 45 minuten, op dinsdag starten de trainingen om 14.00 en 15.00 uur en op donderdag om 10.00 en 11.00 uur.

Per training kunnen er maximaal tien mensen deelnemen. Aanmelden is daarom verplicht en kan telefonisch door te bellen naar De Welle.

Meer informatie
Meer informatie kan opgevraagd worden bij De Welle via 0546 – 57 16 93. Contactpersoon voor de koffie-inloop is Marijke Grutterink.  Voor de beweegactiviteiten kunnen mensen vragen naar Kitty van der Steege.

Extra zomeractiviteiten
Tijdens de zomermaanden worden er tevens een aantal extra zomeractiviteiten georganiseerd voor jong en oud. Houd voor meer informatie hierover de website van Stichting De Welle en de kranten in de gaten.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten