Paul Salakory en Nus Tuasela zijn druk bezig met de organisatie van de benefietavond voor slachtoffers van de aardbeving op de Molukken. (Foto: Van Gaalen Media)
Paul Salakory en Nus Tuasela zijn druk bezig met de organisatie van de benefietavond voor slachtoffers van de aardbeving op de Molukken. (Foto: Van Gaalen Media)

'We moeten dit samen doen'

door Jolien van Gaalen / Van Gaalen Media

"Op de Molukken was op 26 september 2019 een aardbeving. Ik heb twee weken gewacht om te kijken of er initiatieven kwamen vanuit de gemeenschap, maar dat gebeurde niet. Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en de raadsleden en het college geïnformeerd over de situatie op de Molukken", vertelt initiatiefnemer Paul Salakory. Samen met Nus Tuasela zet hij de benefietavond bij Het Anker op 25 januari op touw.

WIERDEN - "Er kwamen goede reacties terug vanuit de raad", aldus Paul. "Vooral Platform Progressief Wierden heeft zich sterk gemaakt hiervoor en de andere partijen zijn uiteindelijk meegegaan. In november bij de behandeling van de begroting heeft de raad besloten om hulp te bieden aan de slachtoffers op de Molukken en dat de Molukse gemeenschap hierin het voortouw moet nemen. Het bedrag dat wij binnenkrijgen wordt door de gemeente verdubbeld, met een maximum van 5000 euro. Dus ons doel is om in ieder geval dat bedrag op te halen."

Nus: "We willen dit onder de aandacht brengen, omdat er over de aardbeving op de Molukken maar heel weinig is vermeld in de media. Dat steekt ons een beetje. Molukkers en de Molukken maken deel uit de van de geschiedenis van Nederland en Wierden, dus er had meer aandacht voor mogen zijn." De aardbeving in september had een kracht van 6,5 op de Schaal van Richter. "Zo sterk dat de mensen uit hun dorpen zijn gevlucht, naar de bergen. Daar zitten ze nu nog steeds", vertelt Paul. Nus vult aan: "Ze leven in tentenkampen. Momenteel is het daar de regenperiode, dus is het koud en er is veel wind. Sommige tenten zijn kapot. En is er gevaar voor epidemieën omdat er veel mensen dicht bij elkaar zitten. Ook zijn er medicijnen nodig." Onlangs heeft de Indonesische overheid geïnventariseerd hoe de wederopbouw vorm moet krijgen, zo vertelt Paul. "Zij zullen nooit en te nimmer de Nederlandse overheid om hulp vragen, daarom houden wij ook deze benefietavond. Het is op humanitaire basis, dus ongeacht geloof, ras of wat dan ook."

"In 2017 heb ik een aardbeving in de Molukken meegemaakt, ik was toen in het dorp Waai op het eiland Ambon waar mijn ouders vandaan komen", zegt Nus. "Daarom vind ik dat er iets gedaan moet worden. Ik ben heel blij dat Paul mij benaderde, want ik wilde wel iets doen, maar wist niet precies wat. En hij heeft ervaring met het mobiliseren van mensen. Dit kan ook met dank aan het thuisfront, want onze vrouwen zien ons hierdoor minder vaak. Daarnaast helpen ze ons met hun ideeën." Paul: "Al het geld dat binnenkomt wordt verdeeld tussen het Rode Kruis en de stichting Gandong, waarbij onder anderen Marc Basaur (van Marc's Hairlounge, red.) is betrokken. Deze stichting helpt kinderen op Molukken door hen te leren lezen en biedt schoolbegeleiding. Voor het Rode Kruis hebben we gekozen omdat ze internationaal opereren en bekend zijn met dit soort situaties."

Het tweetal is nu ongeveer twee maanden bezig met de organisatie. "Het merendeel regelen we met z'n tweeën, maar we krijgen wel hulp vanuit de Molukse gemeenschap en van de gemeente Wierden", zegt Paul. "Veel mensen staan er positief tegenover, waaronder de Wierdense ondernemers. "Zij helpen door bijvoorbeeld producten te beschikbaar te stellen", zegt Nus. "Nico Griffioen van Het Anker stelt de zaal beschikbaar en geeft ons raad over het organiseren van een evenement voor veel mensen. Vrijwilligers uit Molukse gemeenschap maken Molukse hapjes en verzorgen de catering. Drie bands maken belangeloos hun opwachting. De enige voorwaarde was dat één of twee bandleden uit Wierden komen. Ook de tifa- en totobuang groep Mangurebe treedt op." De presentatie van de benefietavond is in handen van Korneel Evers. Paul en Nus hebben nog anderen benaderd, maar op moment van schrijven is nog niet bekend of zij aanwezig zijn.

Amerikaanse veiling
Onderdeel van de benefietavond is een Amerikaanse veiling. "Hiervoor hebben we veel producten van diverse winkeliers gekregen, waaronder twee boodschappentassen van Coop, een Valentine verrassingstas van Etos, concertkaarten van Metropool Hengelo en een Canon-printer van Peters Computers", aldus Paul. "In de zaal staat ook een melkbus voor mensen voor wie het bedrag te hoog wordt, dan kunnen ze daar alsnog een donatie in doen. Wethouders Richard Kortenhoeven en Eric Braamhaar zijn de veilingmeesters. Raadsleden verrichten hand- en spandiensten. We moeten deze benefietavond met z'n allen dragen door dit samen te doen in plaats van alleen. De kerken uit Wierden hebben ook een steentje bijgedragen door te doneren. De supporters van AFCA East (supporters van Ajax, red.) hebben tijdens hun oudejaarsborrel 300 euro opgehaald met een collecte onder 40 man." Nus: "We hopen dat we veel geld inzamelen om de mensen op de Molukken te helpen. Naast het dorpje Waai op Ambon zijn ook andere gebieden getroffen. Er zijn nog steeds naschokken, in totaal zijn er al meer dan 2000 geweest. De mensen durven de bergen niet verlaten uit angst voor een tsunami. Indonesië ligt precies op zo'n punt waar er een grote kans op is."

Voor alle inwoners
"De entree bedraagt 10 euro. De aanleiding is triest, maar we proberen er een mooi feest van te maken om geld te genereren," zegt Nus. "We verwachten 300 mensen. Het is een avond voor alle inwoners van de gemeente Wierden, niet alleen Molukkers. Iedereen is welkom!"

Mochten mensen niet aanwezig kunnen zijn, maar dit goede doel wel willen steunen dan kunnen zij een donatie doen: Stichting Kandjoli, NL23 SNSB 087 459 1708 onder vermelding van slachtoffers aardbeving Molukken.

Meer berichten