Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Vernietiging van landschap

Na een inspraakproces door de gemeenteraad niet lang geleden werd een beleidsnota vastgesteld die het realiseren van zonneparken in het buitengebied regelt. Van de inspraak werd niet massaal gebruik gemaakt. Kennelijk was het voor de meeste mensen niet interessant, omdat er niet direct instaat waar nu precies de zonneparken komen.

Maar het is wel een heel ruim kader, er zijn slechts een paar uitzonderingen gemaakt. Deze beleidsnota maakt het mogelijk dat bijna overal in ons mooie buitengebied volstrekt willekeurig en plompverloren zonneparken kunnen worden aangelegd. Als de plannen concreet worden dan komen de omwonenden wel in actie. Te laat dus.

We hadden bezwaar moeten maken tegen het bijzonder ruimhartige kader en moeten eisen dat in waardevolle buitengebied zoals de omgeving van Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum-Ypelo Enterbroek geen zonneparken en windmolens worden gerealiseerd.

Zijn wij als argeloze burgers er toch ingetuind, want de inhoudelijke voorlichting over wat het kader precies inhield is ons nooit actief verteld. Je moest het zelf maar opzoeken in de stukken en dat is voor een normale doorsnee burger geen doen. Vandaar dat ik heel veel begrip heb voor de klachten van de inwoners van Zuna die zich overvallen voelen door de aankondiging dat er aan de Schoneveldsweg tussen Rijssen en Nijverdal een zonnepark zal worden gerealiseerd.

Inmiddels heb ik ook gezien dat er in een voorbereidende raadsvergadering op 14 januari een zonnepark Hof aan de Flierweg aan de orde komt. Ook zo'n kwetsbare omgeving waar ook veel bezwaren bestaan tegen de bouw van windmolens op het aansluitende gebied in de gemeente Hellendoorn. Ik ben niet tegen de bouw van windmolens, maar wel in dat gebied.

De gemeenteraad van Wierden als overtuigd tegenstander van windmolens had zich openlijk kunnen profileren door bij de buurgemeente aan te kloppen en bezwaar te maken gelet op de impact van de windmolens in Daarle op het Wierdense grondgebied. Geen daadkracht dus.

Naar mijn mening leidt dit beleid tot stuitende aantasting van ons buitengebied. De raadsleden zijn er zich kennelijk niet van bewust welke nagenoeg onomkeerbare verwoestende schade hier wordt aangericht.

Het toeval – de grollen en de financiële belangen van de grondeigenaren - bepaalt waar zonneparken in ons buitengebied komen en niemand die er wat aan doet. Grote onzekerheid en willekeur dus, waar iedere bewoner van het buitengebied mee geconfronteerd kan worden. Wat te denken van de gevolgen van een zonnepark in de omgeving voor de waarde van jouw woning?

Het wordt tijd dat de gemeenteraadsleden de schellen van de ogen vallen en er voor zorgen dat er beleid komt dat meer recht doet aan de instandhouding van ons nu nog fraaie buitengebied en het niet laten verkwanselen. Wierdenaren: 'Let op uw saeck'

Meer berichten