Michel van Sluijs: "De grootste belemmering is veelal de angst om het gesprek aan te gaan hierover." (Eigen foto)
Michel van Sluijs: "De grootste belemmering is veelal de angst om het gesprek aan te gaan hierover." (Eigen foto) (Foto: CDA Wierden-Enter)

Samen op weg naar een rookvrije generatie

door CDA Wierden-Enter

Hoe normaal is het dat kinderen met tabak in aanraking komen? Niet dus. De eind 2015 gelanceerde beweging Op weg naar een Rookvrije Generatie roept gemeenten op: maak een plan van aanpak waardoor roken op scholen, speelplaatsen en sportaccommodaties definitief ten einde komt. Locaties die niet bij toeval zijn gekozen: kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien, op plekken waar zij een groot deel van hun tijd besteden moet de sigaret uit het zicht van kinderen.

WIERDEN - Buurgemeente Hellendoorn is koploper op dit thema en organiseerde bijeenkomsten waarin de urgentie en mogelijke aanpak van rookvrije sport werd uitgelegd en op korte termijn zijn alle gemeentelijke sportterreinen volledig rookvrij. Binnen de gemeente Wierden is afgesproken om de landelijke lijn met betrekking tot het rookbeleid te volgen.

Tot op heden lijkt het lef te ontbreken om echt aan de slag te gaan om het landelijk sterftecijfer van 20.000 mensen per jaar door roken of meeroken terug te dringen. De maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord zijn hier echter heel duidelijk over, net als de door de veertien Twentse gemeenten ondertekende visie Sport en Bewegen in Twente waarin de ambitie staat dat niet-roken de norm moet worden.

Positieve reacties
Raadslid Michel van Sluijs: "De grootste belemmering is veelal de angst om het gesprek aan te gaan, terwijl bij verenigingen die met dit thema aan de slag zijn gegaan de ervaring is dat de positieve reacties de overhand hebben." Hij vervolgt: "Er zijn ook nog wel uitdagingen waarover het gesprek moet worden gevoerd: hoe ga je bijvoorbeeld om met de rokende vrijwilliger die zich al jaren inzet of rookvrij zijn op zondag als senioren sporten."

Tips
Als voorzet heeft Michel van Sluijs een paar tips om toch alvast aan de slag te gaan:

- kom samen tot een gezamenlijke ambitie, niet verder dan twee jaar vooruit
- kies voor de positieve benadering van de Rookvrije Generatie, in plaats van te zeggen wat er niet mag. Benoem Rookvrij en niet het rookverbod.
- vraag verenigingen samen naar buiten te treden met de ambitie om rookvrij te worden. Dit vergroot het draagvlak onder de leden en bezoekers.
- maak gebruik van de bestaande informatie en campagnematerialen (liggen klaar bij de GGD of via www.rookvrijegeneratie.nl)
- geef verenigingen de ruimte om dit op hun eigen manier te doen

Door de positieve boodschap is het inmiddels breed geaccepteerd om niet te roken in de buurt van kinderen. Door hier met elkaar het gesprek over te gaan kunnen we samen naar een Rookvrije Generatie in 2040.

Meer informatie over CDA Wierden-Enter is te vinden op de website van de partij. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden