CDA Wierde-Enter wil niet tornen aan subsidies

WIERDEN - Alle bezuinigingen op de subsidies aan diverse verenigingen, stichtingen en (professionele) organisaties in de gemeente Wierden kunnen niet op steun van de fractie van CDA Wierden-Enter rekenen. Fractievoorzitter Dirk Getkate: 'Dan gaat het vooral om de wijze waarop de voorstellen tot stand zijn gekomen. Voorstellen die zonder gesprek met de betrokkenen tot stand zijn gekomen. En dat past niet bij onze samenleving'. De gemeente Wierden kent een krachtig vrijwilligersbolwerk; een belangrijke basis onder onze lokale samenleving. Tevens het fundament onder de hoge plek op de ranglijsten van beste gemeenten om te wonen. Dat vrijwilligersbolwerk maar ook de professionele organisaties uit Enter en Wierden hebben zich laten horen in de inforonde op 11 september jl. Getkate: 'Er is een brede waardering voor de wijze waarop de samenleving haar stem heeft laten horen: zakelijk, soms met zichtbare emotie en zonder stemverheffing en wij hebben hier goed naar geluisterd'. De gemeente Wierden zit in financieel zwaar weer door de als maar stijgende kosten in het Sociaal Domein en dan met name de jeugdzorg. En Wierden is niet de enige. 'Wij realiseren ons dat er iets moet gebeuren en dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben ook voor verenigingen, stichtingen en (professionele) organisaties, maar wel na een eerlijk gesprek waarin samen gezocht kan worden naar een acceptabele oplossing en een eerlijke verdeling met draagvlak' aldus Getkate. Hij mist in de bezuinigingsvoorstellen de echte 'beleidsdiscussie'. Welke gemeente willen en kunnen wij zijn? Het college doet in de brief aan de raad van 27 augustus jl. een beroep op de kracht van de samenleving. Getkate: 'Dat is ook goed, maar daar hoort wel een goede analyse bij. Er wordt niet bezuinigd op onderdelen van het sociaal domein die werkzaam zijn in wat wordt genoemd 'het voorveld'; de preventie. Maar wij denken dat veel vrijwilligerswerk zich juist afspeelt in dit voorveld'.

Kortom: het CDA Wierden-Enter is tegen het schrappen van alle subsidies en gaat het college voorstellen in 2020 met een echt beleidsvoorstel te komen waar het nieuwe subsidiekader onderdeel van uitmaakt.

Tenslotte is Getkate nog even gevraagd naar zijn mening over de troonrede. Volgens Getkate lijkt het er zo langzamerhand op dat de landelijke en de lokale politiek elkaar kwijtraken. Veel goed nieuws in de troonrede. Getkate: 'Koopkrachtverbetering doet het altijd goed, maar het was eerlijk geweest als er bij was vermeld dat dit voordeel bij veel gemeenten weer ingeleverd kan worden door belastingverhogingen, want dit is feitelijke aan de orde.'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden