Oppositie Wierden: 'Bestuurlijke vernieling'

WIERDEN - Het zijn spannende tijden in Wierden. Er is binnen de gemeente een groot financieel tekort op de jeugdzorg en Wmo. Er moeten stevige keuzes gemaakt worden. Het college van B&W stelt voor om de Onroerend zaak belasting (OZB) flink te verhogen, het kindpakket te verkleinen en subsidies te schrappen. Verenigingen en minima zijn voor een groot deel afhankelijk van dit geld. Het bezuinigen op deze groepen kan niet de oplossing zijn voor de problematiek uit de jeugdzorg en Wmo zoals het huidige college ons doet voorkomen.

"De gemeente moet ten dienste staan van de inwoners. Dit betekent dat er verbinding gezocht moet worden met inwoners en dat inwoners betrokken moeten worden bij belangrijke besluiten. Helemaal bij besluiten als deze! Het is voor de oppositiepartijen PPW, ChristenUnie en VVD ongelofelijk dat het college – dat zegt in te zetten op bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie – dit vervolgens nalaat als het er echt op aan komt. Er was nauwelijks overleg met verenigingen, terwijl verenigingen aangeven dat ze graag mee willen denken. Zo ga je niet om met betrokken inwoners, zo hoor je niet te besturen", aldus Rita Ekkelenkamp namens de drie oppositiepartijen.

De oppositiepartijen zijn verbaasd over het ogenschijnlijke gemak waarmee NEW en CDA-wethouders voorstellen om flink te snoeien in bijdragen aan het zwembad, bibliotheek, sportaccommodaties en muziekonderwijs. "Prijzen van contributies en toegangskaartjes zullen hierdoor stijgen en leiden met de verhoging van de OZB tot een flinke koopkrachtdaling. Het koopkrachtplaatje van Prinsjesdag laat een stijging in koopkracht zien. Maar deze wordt teniet gedaan in Wierden! CDA en NEW beloofden bestuurlijke vernieuwing, maar komen met meer afstand tot de inwoners en een ongekende lastenverhoging zonder het probleem in de jeugdzorg en Wmo echt op te lossen. Wat ons betreft eerder bestuurlijke vernieling."


 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden