In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook digitaal minder vaardig.
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook digitaal minder vaardig. (Foto: )

Samen voor een geletterd Wierden

door Linda Kaspers

Week van de Alfabetisering

Kun je je voorstellen hoe je leven eruit zou zien als je niet zou kunnen lezen of schrijven? Of zelfs rekenen? Sta eens stil bij je dag tot nu toe en probeer te bedenken hoeveel gebruik je al hebt gemaakt van jouw mogelijkheid om te lezen. En niet alleen voor werk of school lees je veel, maar zeker ook sociaal. Een mailtje, een appje, een verjaardagskaart, een uitnodiging. Hoe ga je er mee om als je niet snapt wat er staat?

WIERDEN - In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook digitaal minder vaardig.

Grote impact
Dit heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, is het lastiger om gezond te leven, heb je minder grip op je geldzaken, ondervind je veel stress en lopen je kinderen risico om op latere leeftijd ook laaggeletterd te worden. Taal maakt mensen en onze maatschappij sterker.

Goed verbergen
Laaggeletterden kunnen hun probleem heel goed verbergen en gebruiken regelmatig excuses om onder het lezen en schrijven uit te komen. Smoesjes als 'Ik heb mijn bril niet bij me' of 'Dat formulier vul ik thuis wel in' verleiden de ander om dan maar even te helpen, zodat de laaggeletterde niets hoeft te laten merken.

Welke signalen?
Er is een aantal signalen waaraan je kan zien dat iemand mogelijk moeite heeft met taal. Bijvoorbeeld als iemand moeite heeft met het formuleren van vragen, het duiden van klachten en het stellen van prioriteiten, vragen heeft over informatie die al eerder is gegeven, een uitgereikte folder niet bekijkt en zijn ogen niet over de tekst beweegt, afspraken niet noteert, regelmatig te laat komt of niet komt opdagen voor een afspraak.

Kom je dit tegen?
Controleer dan of je gevoel klopt. Vraag of lezen en schrijven lastig is voor iemand: 'Heeft u wel eens moeite met...?'

Andere vragen die je kunt stellen zijn: Hoe gaat het met lezen en schrijven? Veel mensen hebben moeite met het lezen van dit soort folders en het invullen van formulieren, hoe is dat voor u? Helpt iemand u wel eens met het invullen van formulieren of het lezen van brieven?

Bespreekbaar maken

Belangrijk is om vervolgens het probleem te normaliseren. Veel laaggeletterden schamen zich voor hun probleem. Het is dus heel belangrijk om het probleem bespreekbaar te maken. Sluit aan bij de beleving van de ander: 'Wat moet het moeilijk zijn om…' Geef informatie over oplossingen: verwijs iemand bijvoorbeeld naar het Taalpunt. Moedig de ander aan om een cursus te volgen. Ken je iemand waarvan je vermoedt dat hij of zij laaggeletterd is?
Neem eens contact op met Taalpunt Wierden. Daar kunnen ze jou en de laaggeletterde persoon met raad en daad bijstaan! Je vindt ze via via 0546-571693 of: taalpuntwierden@stichtingdewelle.nl .

Meer berichten