persbericht hkw

Wierden/Enter Op 14 september a.s. om 11.00 uur zal de nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Wederden met de titel "Gemeente Wierden 200 jaar in vogelvlucht" worden geopend door burgemeester Doret Tigchelaar. Zij zal dan tevens het eerste exemplaar van het nieuwe boek "200 jaar Samen gemeente Wierden" in ontvangst nemen.

De onderwerpen die in de tentoonstelling aan de orde komen zijn gelieerd aan die in het boek, wat onder meer betekent dat Wierdense en Enterse aspecten onderdeel van deze expositie zullen zijn.

De tentoonstelling begint met de vorming van de gemeente in 1818. Alle burgemeesters sindsdien zijn te zien in een fraaie portretten-/fotogalerijgalerij, naast een indruk van de bouw van de gemeentehuizen. De expositie gunt belangstellenden tevens een kijkje in de oude raadszaal aan het Van den Bergplein. Ook de ontwikkeling van de middenstand, de middelen van bestaan, de ontwikkeling van de industrie in de Wierden (van huisweverij tot spinnerij) komen aan bod, evenals de melkfabriek, de boerenbond, 'n Export, Ten Bosch, Van Heijst, VEHA, Hofkes en Scholco. Vervoer was altijd een niet onbelangrijk aspect in Wierden en bedrijven als Smit Veto, Nijhof en Wassink en de WATO komen voorbij. Verder nog de huisartsen en de ontwikkeling van de zorg; cultureel erfgoed, de Wierdense revue, de muziekverenigingen, Sunte Mart'n en de Wierdense "meester van de beesten" Fedor van Kregten. Ook is er aandacht voor Wierden in oorlogstijd, Wierdense en Enterse kerken, Wierdense en Enterse scholen met de mogelijkheid alle (oude) schoolfoto's nog weer eens te bekijken. De geschiedenis van de Molukkers in Wierden met hun komst en hun verblijf in kamp Vossenbos krijgt ook aandacht en diverse monumenten in en rond Wierden zijn in een collage te bewonderen.

De tentoonstelling is zoals gewoonlijk in de Van Buuren Stee, Appelhofdwarsstraat 2 in Wierden en is toegankelijk voor belangstellenden met ingang van woensdag 18 september en duurt t/m zaterdag 21 december a.s.

De standaard openingstijden van de HKW zijn: wo. & do.: 14.00-17.00 uur; vr.: 14.00-20.00 uur en za.: 11.00-16.00 uur. Groepen zijn ook buiten de openingstijden welkom, na afspraak via secretariaat@historischekringwierden.nl. De toegang is gratis en de koffie/thee voor niets maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Een tentoonstelling met dezelfde titel en strekking is te bewonderen in de centrale hal van zorgcentrum Het Reggedal in Enter. De opzet van deze tentoonstelling is gelijk aan die in Wierden, maar dan toegespitst op Enter met tal van bijzondere foto's, voorwerpen, enz. De opening van deze tentoonstelling zal eveneens door burgemeester Doret Tigchelaar worden verricht en wel op dinsdag 17 september a.s. om 13.30 uur.

Bijbehorende foto's (ook separaat aan de media):

Het spiksplinternieuwe boek "200 jaar Samen gemeente Wierden" zal ten doop worden gehouden tijdens de opening van de tentoonstelling "Gemeente Wierden 200 jaar in vogelvlucht" bij de Historische Kring Wederden op zaterdag 14 september a.s. om 11.00 uur. Het is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Historische Kring Wederden (in Wierden) en Stichting Oudheidkamer "Buisjan" (in Enter) . De redactie bestaat uit vrijwilligers uit Wierden en Enter en is ruim een jaar bezig geweest met een uiterst fraai resultaat.

Aangezien er reeds veel materiaal (zowel teksten als foto's) voorhanden was, werd besloten om deze bronnen als basis te gebruiken voor de samenstelling van het boek. De samenstellers hebben een weloverwogen selectie gemaakt van de onderwerpen die zijn opgenomen in het boek, waarbij zoveel mogelijk overleg is geweest met de oorspronkelijke auteurs van de gepubliceerde stukken. Zij hebben hun materiaal, soms herschreven, aangeboden voor publicatie in dit boek. Het zijn veelal personen die tot op de dag van vandaag regelmatig voor één van de beide stichtingen publiceerden of daar bij betrokken waren. De taak van de redactie was om de stukken te rangschikken, aanvullende en verbindende teksten te maken en een keuze te maken uit de vele aanwezige foto's.

De uitgifte van het aldus ontstane boek "200 jaar Samen Gemeente Wierden" vindt plaats twee eeuwen nadat het gemeentelijke wapen van Wierden werd bevestigd met het besluit van de Hoge Raad van Adel, hetgeen gebeurde 24 november 1819. De bij dit gemeentewapen behorende beschrijving luidt:

"Van zilver, beladen met een kruis van lazuur, verzeld in het eerste en vierde kwartier van een korenaar, in het tweede en derde van een weefspoel, alles van goud". Het wapen met gouden kroon gemaakt uit Bentheimersteen werd op zekere dag ingemetseld boven de ingang van het oude gemeentehuis, dat in de loop van 1884 in gebruik was genomen en in 1966 werd afgebroken. Het wapen hangt nu binnen in de Van Buurenstee, de expositieruimte van de Historische Kring Wederden.

Het boek geeft een goede inkijk in gebeuren en betrokkenheid van inwoners van Wierden vanaf 1818. Het is slechts een selectie uit de bestaande verhalen, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn in de geschiedschrijving van de Gemeente Wierden.

In het eerste hoofdstuk leest u over het ontstaan van de gemeente Wierden, vanaf de ijstijd tot aan de Franse tijd. De contouren van het landschap, de eerste vermeldingen van Enter en Wierden, het ontstaan van de huidige kerken, marken en richterambt. Vervolgens komen het ontstaan van de Burgerlijke Stand en de benoemde burgemeesters aan bod, naast de groei naar zelfstandigheid van de gemeente tot en met de Jumelage.

Een belangrijk hoofdstuk is geweid aan de middelen van bestaan, de (huis)weverijen, de zompenvaart, ganzenhandel tot aan de industrialisatie. Speciale aandacht is er in het vierde hoofdstuk voor de kerken en de begraafplaatsen in de gemeente. Verder artikelen over de ontwikkelingen van het onderwijs in onze gemeente en aandacht voor de huisartsen Beens en Veldhuyzen van Zanten die met vele anderen, o.a. de wijkverpleegsters, een stempel op de gezondheidszorg in Wierden wisten te zetten. Ook de Molukse gemeenschap, met kamp Vossenbosch worden belicht en uit het boeiende verenigingsleven in Wierden/Enter worden enkele representatieve voorbeelden beschreven. Cultureel erfgoed was altijd belangrijk en mag zich nog steeds verheugen op een groeiende belangstelling bij de bevolking, waarbij u o.a. kunt denken aan de Wierdense revue. Een apart onderdeel is Wierden in oorlogstijd met onder meer de strijd en het verzet. Dat ook Wierden monumenten heeft zal u niet verbazen en deze worden uitvoerig beschreven. Wierden is gelegen op het draaipunt, Almelo, Zwolle en Deventer en is o.a. groot geworden door het handelsverkeer naar en van deze drie richtingen over het water, over de wegen en de spoorwegen.

Het boek wordt afgerond met de nieuwste loot aan de ontwikkelingen van Wierden/Enter, het (steeds toenemende) toerisme.

Al met al geeft het boek een uitgebreid en bijzonder beeld van de ontwikkeling van de gemeente Wierden in de laatste 200 jaar, van een hoofdzakelijke ambachtelijke en agrarische gemeenschap naar een boeiende en bloeiende, moderne samenleving in een welvarende omgeving. Kortom een boek dat in ieder huisgezin binnen onze gemeente en bij iedereen die in Wierden is geïnteresseerd een plaats dient te hebben.

Het boek is zeer fraai van uitvoering, omvat 132 bladzijden in full color, is gebonden en heeft een harde kaft. De prijs bedraagt € 19,95 per exemplaar en is verkrijgbaar bij de Historische Kring Wederden aan de Appelhofdwarsstraat 2 tijdens de openingstijden van de expositie (wo. & do. van 14.00-17.00 uur; vr. van 14.00-20.00 uur en za. van 11.00-16.00 uur) en bij kantoorvakhandel Reterink aan de Stationstraat 3 in Wierden ( vanaf zaterdagmiddag 14 september). In Enter is het boek te koop in de winkel van Klompen- en Zompenmuseum aan de Hogebrik 4 (tijdens de openingstijden ma. t/m za. van 13.30-16.30 uur) en bij Primera, Dorpsstraat 110 in Enter ( vanaf dinsdagmiddag 17 september).

Meer berichten