Zuidbroek in Wierden, een nieuwe wijk met groen en een ruime opzet. Foto: Jolien van Gaalen.
Zuidbroek in Wierden, een nieuwe wijk met groen en een ruime opzet. Foto: Jolien van Gaalen. (Foto: Jolien van Gaalen)

Gemeente heeft nieuw beleid voor woningbouw in Wierden en Enter

De gemeente Wierden heeft nieuw beleid opgesteld voor het bouwen van nieuwe woningen in de dorpen Enter en Wierden. De gemeente krijgt regelmatig verzoeken voor het bouwen van nieuwe woningen op nog onbebouwde locaties in de dorpen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, zullen zulke verzoeken in de toekomst worden getoetst aan de nieuwe beleidslijn.

WIERDEN / ENTER - De gemeente Wierden heeft al wel een aanpak voor het bouwen van woningen in de open gebieden in de dorpen.Dit was echter niet meer actueel, en leidde de afgelopen jaren tot veel discussie. "Vandaar dat wij nieuw beleid hebben gemaakt," aldus wethouder Johan Coes."De nieuwe beleidslijn 'Toevoegen van woningen in de bebouwde kom' is een afwegingskader met voorwaarden. Wij wijzen hierin geen plekken aan waar wel of niet gebouwd kan worden. Wel beschrijven wij welke gebieden onder voorwaarden in aanmerking komen voor (individuele) woningbouw en welke niet."

Zuinig
De wethouder is niet bang dat heel Wierden en Enter volgebouwd gaan worden met woningen. "Wij zijn zuinig op onze open plekken. Deze zijn onder meer belangrijk voor groen, gezondheid en waterberging. Maar soms kan woningbouw helpen om de kwaliteit van de hele omgeving te verbeteren."

Reageren
Mensen kunnen vanaf woensdag 26 juni tot en met dinsdag 6 augustus reageren op het nieuwe beleid. Dan ligt de nieuwe beleidslijn ter inzage in het gemeentehuis en is vanaf dat moment te vinden op de website van de gemeente. In het najaar zal de beleidslijn worden behandeld in de gemeenteraad, waarna hij in werking kan treden.

Meer berichten