Foto: Gemeente Wierden

Zes inwoners ontvangen lintje bij feestelijke bijeenkomst in gemeentehuis

Ook in de gemeente Wierden heeft de jaarlijkse lintjesregen weer plaatsgevonden. Burgemeester Henk Robben heeft zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Wierden die zich vele jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Het was een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis waarbij ook familie van de gedecoreerden aanwezig was.

WIERDEN - Hans Heerdink (75) uit Wierden is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1971 vrijwilliger bij de Harmonie Sint-Jan in Wierden, waar hij ook de rollen van bestuurslid en voorzitter op zich heeft genomen. Daarnaast is hij lid van de Bouwcommissie. Bij stichting De Welle is hij sinds 2000 actief als wijkhoofd periodiek bezorger en gedurende twee jaar als docent bij de computerlessen voor senioren. Tot slot helpt hij als vrijwilliger bij de Belastingservice van de FNV met het invullen van belastingaangiften. In de periode 2012-2018 was hij plaatsvervangend coördinator van de werkgroep Wierden-Enter.

Jenny Brunsman-Braakman (62) mag zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Ze is onder meer actief geweest als vrijwilliger bij de Reddingsbrigade Wierden en als bestuurslid bij de stichting Vrienden Hospice De Reggestroom. Ze is lid van de activiteitencommissie van de Wierdense Winkeliersvereniging, zit in het bestuur van de stichting Wierden Promotion (Wiezo) en is één van de organisatoren van de Palmpasenoptocht. Daarnaast is ze vrijwilliger bij Sunte Mart'n, Stichting Agrarische PR Wierden en bij Veilig Verkeer Nederland afdeling Enter-Wierden.

Ina op den Dries-Geerling (66) uit Wierden is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt deze onderscheiding vanwege haar verdiensten als coördinator en collectant Epilepsiefonds in de gemeente Wierden, vrijwilliger bij Twinkeltje van de Stichting Hoop op Zegen en vrijwilliger bij de NPV, een landelijke organisatie die zich vanuit Bijbelse visie inzet voor de belangen van patiënten en consumenten in de gezondheids- en welzijnszorg. Ook is ze coördinator en bezorger van het kerkblad, lid van de Dames Bezoek Commissie van de Hervormde Gemeente, vrijwilliger bij de vakantieweken van De Zonnebloem, vrijwilliger bij zangvereniging Hoop op Zegen en vrijwilliger bij De Botterhof.

P.J. van der Worp (81) uit Wierden heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Dit voor zijn vele vrijwilligerswerk bij diverse organisaties. Zo was hij twee voorzitter kerkenraad en ouderling bij de Gereformeerde Kerk. Daarnaast verzorgde hij catechisatielessen en werkte mee aan kindernevendiensten. Van 2000 tot 2004 was hij de tweede secretaris van het Algemeen Wierdens Mannenkoor. Vanaf 2000 is hij vrijwilliger bij Amnesty International Wierden en regiocontactpersoon bij CNV Onderwijs. Tevens is hij van 2002 tot 2007 actief geweest als voorzitter van de werkgroep Oecumenische diensten Wierden. Ook bezorgt hij sinds 2010 de maaltijden van Tafeltje-Dek-Je van welzijnsorganisatie De Welle.

Jur Veenema (72) uit Wierden is door burgemeester Robben onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten bij de Gereformeerde Kerk als adjunct-voorzitter, voorzitter commissie van beheer, kerkrentmeester en ouderling en vrijwilliger kerkelijk bureau. Daarnaast is hij medeoprichter en secretaris van gospelkoor Midlife Singers (nu: Reach Out), vrijwilliger bij internetcafé van stichting De Welle, heeft jarenlang meegewerkt aan de organisatie van tennis-bridge bij Beukersweide en aan de bridgedrives van Innerwheel Vriezenveen. Jur Veenema heeft gelijktijdig met zijn vrouw een onderscheiding ontvangen.

Femmie Veenema-Klein (71) uit Wierden heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Zij is onder meer actief bij de Gereformeerde Kerk Wierden als medebeheerder kerkelijk bureau. Daarnaast heeft ze hier diverse taken op zich genomen, zoals secretaris Commissie van Beheer, leider kinderclub, organisator kledingbeurs, penningmeester diaconie, lid wervingscommissie, scriba en had ze zitting in de commissie Automatisering. Tevens is ze medeoprichter van en vrijwilliger bij interkerkelijk Midlife Singers (nu: Reach Out), ook maakte ze deel uit van de muziekcommissie. In 2007 begon ze als vrijwilliger bij de Bridgeclub Vriezenveen, waar ze van 2007 tot 2016 ook de taak van secretaris op zich heeft genomen. Voor een dementerende plaatsgenoot is in 2012 begonnen als organisator gezelschapsactiviteiten. Tot slot is secretaris en ad interim-voorzitter bij Regiokoor Lechajim Wierden en vrijwilliger bij De Botterhof.

Meer berichten