Van links naar rechts: initiatiefnemers Tom Comman, Erik-Jan Noltus en Marinus Trommel voor het Noaberhoes.
Van links naar rechts: initiatiefnemers Tom Comman, Erik-Jan Noltus en Marinus Trommel voor het Noaberhoes. (Foto: Noaberhoes Almelo)

'Bij het Noaberhoes gaan we voor spontane ontmoetingen'

door Jolien van Gaalen

Windmolenbroek is de grootste wijk in Almelo, maar het ontbreekt aan een ruimte waar mensen gewoon even naar binnen kunnen lopen voor een gezellig praatje of een kop koffie. In mei komt daar verandering in: dan opent het Noaberhoes de deuren.

ALMELO - "Windmolenbroek is de wijk met de minste voorzieningen", vertelt Marinus Trommel, één van de initiatiefnemers. "Er is wel een wijkcentrum, maar dat ligt wat geïsoleerd en is wat slechter toegankelijk. Dit centrum is bedoeld voor georganiseerde activiteiten, gewoon even naar binnen wandelen is niet mogelijk. Het Noaberhoes is een aanvulling op wijkcentrum en absoluut geen vervanger. Bij het Noaberhoes gaan we voor spontane ontmoetingen en kleine activiteiten. Het wijkcentrum is bedoeld voor wat grotere activiteiten."

"Mijn vrouw Ali en ik merkten dat in de wijk geen plek is waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor. Daarop heeft zij een notitie gemaakt over modern noaberschap en die heb ik naar de gemeente gestuurd. Het initiatief werd omarmd door Irene ten Seldam, die toen nog wethouder was. Zij heeft ons vervolgens uitgenodigd en zo is het balletje gaan rollen." Het bestuur van de stichting Noaberhoes bestaat uit vijf mensen en het is een bewonersinitiatief. De initiatiefnemers zijn naast Marinus en Ali Trommel, Tom Comman, Erik-Jan Noltus, Tom van Wijk en Ria Abma-Krabbendam. De officiële opening is op zaterdag 11 mei om 14.00 uur en wordt gedaan door wijkwethouder Eugène van Mierlo. "Heracles wil meer in de wijken doen, dus wij hebben gevraagd of zij spelers willen afvaardigen naar de opening. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar we willen de club in ieder geval betrekken bij de opening."

Het Noaberhoes bevindt zich in een voormalige kapschuur in de buurt van winkelcentrum de Gors en drie scholen. "Mensen kunnen dus makkelijk naar binnenlopen, bijvoorbeeld na de boodschappen of na het wegbrengen van de kinderen." De kapschuur wordt gehuurd van Beter Wonen, eerst heeft hier een huisarts en thuiszorgorganisatie in gezeten. Door vertrek van de thuiszorgorganisatie kwam het pand vrij. "Het pand moest wel verbouwd worden. Het interieur is ontworpen door Ikea. Het schilderen en verduurzamen doen we zelf. Het gebouw is ook toegankelijk voor mindervaliden, dat was ook een eis van het Oranjefonds. Hierdoor hebben we wel meer kosten dan verwacht, dus nu is er een tekort."

Positieve reacties
"We verwachten dat er veel behoefte aan is: nu al krijgen we positieve reacties. Naast de spontane ontmoetingen willen we ook activiteiten organiseren, waarvoor mensen hun ideeën kenbaar kunnen maken. Uiteraard hebben we zelf ook plannen, zoals een Repair Café, maandelijks samen koken en eten en bloemschikken. Ook willen we themabijeenkomsten gaan houden. Het is de bedoeling dat zowel jong als oud zich welkom gaan voelen." Daarnaast komt er een afhaalpunt van de bibliotheek. Tevens komt er een leestafel met een regionale en landelijke krant en een leesmap.

De stichting heeft voor realisatie subsidie gekregen van de provincie Overijssel, gemeente Almelo, het Oranjefonds, het VSBfonds (dit fonds geeft geld aan sociale en culturele projecten, red.), het Menzisfonds en Beter Wonen. "Ook is er een samenwerking met winkeliers, die blij zijn met dit initiatief", aldus Trommel. "Zij hebben een jaarlijks bedrag toegezegd. Over een jaar of drie willen we graag financieel zelfstandig zijn." De stichting heeft ook een verdienmodel. "De kleine woning die nu over is willen in dagdelen verhuren. Daarnaast zijn er twee kleine ruimtes, die we gaan verhuren aan zzp'ers.

Extra hulp
Momenteel zijn er tien mensen actief als vrijwilliger. "Dat mogen er veel meer worden. Na de opening is het de bedoeling dat er minimaal twee vrijwilligers in het Noaberhoes zijn. Mensen kunnen dit dan een ochtend, middag of meerdere dagdelen doen. We houden hierbij altijd rekening met de wensen. Het vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, maar met goede afspraken weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Met meer vrijwilligers hopen we in de toekomst dagelijks van 8.30 tot 20.30 uur open te zijn. Ook kunnen mensen helpen met klussen of op financieel gebied. Aanmelden als klusser of vrijwilliger kan via info@noaberhoeswindmolenbroek.nl of bij voorzitter Tom Comman via 06 - 179 176 48. Donaties kunnen gedaan worden op het rekeningnummer NL88 RABO 0325 491 380."

Meer berichten