Gerda en Hans Brand vangen in Banda Bau alleenstaande jonge moeders met hun kinderen op.
Gerda en Hans Brand vangen in Banda Bau alleenstaande jonge moeders met hun kinderen op. (Foto: Gerda en Hans Brand)

In actie voor jonge alleenstaande moeders en hun kinderen op Curaçao

Door de gezamenlijke kerken wordt onder de naam Vastenactie Wierden een project gesteund waarbij mensen uit Wierden of Enter nauw betrokken zijn. Ook de leerlingen van het Galjoen, de Mariaschool en de Morgenster werken weer mee om deze actie tot een succes te maken. Dit jaar betreft het een project op Curaçao.

WIERDEN - Gerda en Hans Brand vangen in Banda Bau alleenstaande jonge moeders met hun kinderen op. Door voor huisvesting en een volwaardige maaltijd te zorgen en de jonge moeders te begeleiden leren ze om zelfstandig te worden. Zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid: allemaal zaken die ertoe bijdragen dat er een stabiele gezinssituatie wordt gecreëerd. De meiden moeten daarom ook meewerken in een project waar ze leren om van pallets kastjes en andere meubeltjes te maken. Met de verkoop van deze spulletjes wordt geprobeerd om een zakcentje te verdienen.

Om aan de vraag naar opvang te kunnen blijven voldoen en ook in de nabije toekomst de begeleiding te kunnen blijven geven is het noodzakelijk dat de jonge moeders en hun kinderen een eigen plekje krijgen. De bestaande omgebouwde containers zijn aan verbetering of vernieuwing toe. Nog mooier zou het zijn om daarnaast een extra douche- en toiletvoorziening te realiseren. Dan hebben de moeders en hun kinderen op het terrein van Gerda en Hans een eigen plekje en hoeven niet meer bij hen thuis van de wc en douche te gebruiken.

Op zondag 24 maart om 19.00 uur is er een oecumenische viering in de Sint Jan de Doperkerk. Daarnaast is er op woensdag 27 maart om 18.00 uur in de Hervormde Kapel een maaltijdavond die in het teken staat van dit vastenproject.

Beide avonden zal er een presentatie gegeven worden door Anneke en Ron Brand. Vanuit Wierden steunen zij hun zus en zwager bij het verlenen van onderdak en begeleiden van de jonge moeders en hun kinderen.

Praktisch
Voor de maaltijdavond is aanmelden verplicht. De uiterste inschrijfdatum is 24 maart. De kosten bedragen 9 euro per persoon en maximaal 27 euro per gezin. Dit kan tijdens de maaltijdavond worden betaald. Er is plaats voor 120 mensen, dus snel aanmelden is noodzakelijk. Vermeld hierbij naam, adres, telefoonnummer en het aantal volwassenen/kinderen. Dat kan door een mail te sturen naar secretariaatwierden@gmail..com.

Het project is te steunen met een bijdrage op bankrekeningnummer NL 60 RABO 0354 8158 57 ten name van St. Jan de Doper / MOV team.

Meer berichten