Foto: Helga Sasbrink

Stichting Duurzame Energie reikt duurzaamheidscompliment uit

WIERDEN - De Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter heeft het duurzaamheidscompliment uitgereikt aan het Wierdense bedrijf Wessels Vetker aan de Ypeloweg.

Korte tijd geleden is op het dak van dit bedrijf een zonnestroominstallatie in gebruik genomen met 800 panelen. Deze installatie levert de stroom geheel terug aan het elektriciteitsnet en voorziet daarmee circa 70 huishoudens van stroom. Al jaren is dit pluimveebedrijf actief om energie-neutraal te worden. Enkele jaren geleden zijn al zonnepanelen op een dak geplaatst waarmee voorzien wordt in het grootste deel van de eigen stroombehoefte. De grootste bijdrage tot op heden vormt echter het gebruik van de mest. Jaarlijks gaan er achttien vrachtauto's kippenmest naar een bedrijf waarmee dan 390.000 kWh stroom wordt opgewekt. Dit is genoeg voor het stroomgebruik van ongeveer 130 huishoudens. De overblijvende 72 ton wordt gebruikt als meststof voor 143 ha grond zonder uitstoot van broeikasgas methaan.

In overleg met Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter is besloten om volgend jaar nog enkele daken van het bedrijf te voorzien van nog eens 1700 zonnepanelen. De duurzaamheidsbijdrage van dit bedrijf kan tot voorbeeld dienen van andere bedrijven met een groot dak.

De familie Vetker heeft de 'Save the Nature'-award met veel plezier in ontvangst genomen.

Meer berichten