De ervaringen van tientallen plattelandsbewoners zijn vastgelegd. Deze interviews zijn vanaf 14 juli te zien bij de nieuwe expositie van HKW.
De ervaringen van tientallen plattelandsbewoners zijn vastgelegd. Deze interviews zijn vanaf 14 juli te zien bij de nieuwe expositie van HKW. (Foto: Historische Kring Wederden)

De stille revolutie in de landbouw tussen 1950 en 2000

door de Historische Kring Wederden

WIERDEN -  De generatie boeren van na de Tweede Wereldoorlog zag haar leven razendsnel veranderen. Alles moest sneller, groter en efficiënter. Dat had grote gevolgen voor het landschap en erf, de rol van het gezin, de aloude noaberschop, tradities en streektaal. Een ware revolutie, die zwijgend werd ondergaan. Deze voor de landbouwers zo dramatische tijd krijgt nu een gezicht met de expositie 'Een stille revolutie'.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de agrarische sector in hoog tempo gemoderniseerd. Mechanisatie, schaalvergroting en specialisatie maakten een einde aan de traditionele gemengde bedrijven, met akkerbouw, melkvee en wat varkens en kippen. Al die ontwikkelingen hadden grote invloed op het persoonlijke leven van betrokkenen.

Stichting IJsselacademie legt samen met het Historisch Centrum Overijssel en Museum TwentseWelle de ervaringen vast van tientallen plattelandsbewoners. Nu het nog kan, want de mensen die nog met de hand maaiden of hun werkpaard inruilden voor een trekker worden steeds schaarser. Hoe hebben zij al die veranderingen ervaren? Welke invloed had de modernisering op hun leven? En wat is er van hun bedrijf geworden?

Het paard maakte plaats voor de trekker, de melkbus voor de koeltank en het gemengde familiebedrijf voor gespecialiseerde ondernemingen. De oudere generatie boeren heeft het leven en werken op de boerderij revolutionair zien veranderen. Deze naoorlogse veranderingen staan centraal in deze expositie bij de Historische Kring Wederden.

Zestig boeren en boerinnen
Historici Ewout van der Horst en Martin van der Linde van de IJsselacademie spraken de afgelopen jaren zestig boeren en boerinnen plus aanverwante beroepsgroepen over de modernisering van de agrarische sector. Al deze verhalen verwerkten zij in een boek met de titel 'Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000'. Albert Bartelds verzorgde de fotografie.

Vanaf zaterdag 14 juli is deze informatie en een groot deel van de interviews te zien op de nieuwe expositie van de Stichting Historische Kring Wederden. Tevens zijn er films te zien die betrekking hebben op hetgeen er in deze periode op de boerderij en het land gebeurde. Ook aan de agrarische opleiding is gedacht. Ook zijn er diverse onderwijsmiddelen te zien. En natuurlijk wat landbouwgereedschappen en machines die met paarden werden gebruikt.

Meer berichten