"De raad van Wierden heeft geen instemmingsrecht, maar kan wel een zienswijze indienen, net als betrokkenen," zegt Bram Egberts.
"De raad van Wierden heeft geen instemmingsrecht, maar kan wel een zienswijze indienen, net als betrokkenen," zegt Bram Egberts. (Foto: Bram Egberts)

Onvrede over plannen Zunasche Heide

door het CDA Wierden-Enter

WIERDEN/ZUNA - Bram Egberts, raadslid voor het CDA Wierden - Enter: "Op dit moment ligt er een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) ter inzage welk betrekking heeft op het Natura 2000 – gebied De Sallandse Heuvelrug'. Het plan telt ruim 90 kantjes en is te vinden op de website van de provincie Overijssel en ook op die van de gemeente Wierden."Een gedeelte van dit plan behelst maatregelen voor de Zunasche Heide en een stuk daarvan ligt op Wierdens grondgebied," aldus Egberts. In dit plan wordt haarfijn omschreven wat er aan maatregelen nodig is en hoe men de uitvoering in overleg met de omgeving wil vorm geven. Alleen daar wringt volgens Egberts de schoen.

Op dinsdag 12 juni was er een inforonde van de commissie Grondgebied van de gemeenteraad in Wierden. Daar waren een groot aantal belanghebbenden uit de omgeving aanwezig om te horen hoe de verschillende fracties met dit plan omgaan en hoe de gemeente haar rol in deze ziet. Egberts: "Ik heb één van de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om met de omwonenden aanwezig te zijn en gebruik te maken van het meespreekrecht."

Tijdens deze bijeenkomst hebben een tweetal omwonenden hiervan gebruik gemaakt en daarbij hun onvrede en teleurstelling duidelijk kenbaar gemaakt. De maatregelen uit het inpassingsplan leiden tot een hogere grondwaterstand in het gebied. Dat speelt nu al na eerdere aanpassingen als gevolg van de ruilverkaveling Rijssen en de vrees is dat dit nog erger wordt met de nieuwe aanpassingen vanuit de PIP met veel vocht- en waterschade tot gevolg. Egberts: "Het is wel goed te vermelden dat de raad van Wierden geen instemmingsrecht heeft; het is en blijft een zaak van de provincie. Wel kan de gemeente Wierden een zienswijze indienen, evenals de betrokkenen."

De definitieve behandeling van de PIP in de raad staat geagendeerd voor de raadsvergadering van dinsdag 10 juli. De toelichting van de betrokken inwoners heeft wel iets teweeg gebracht en de raadsleden hebben een uitnodiging ontvangen om ter plekke kennis te nemen van de situatie.

"Als CDA - fractie voelen wij ons verbonden met de betrokken inwoners. Wij dringen er dan ook op aan dat de partijen die de kar in dit gebied trekken veel meer oog en oor hebben voor de problemen als gevolg van de verhoogde grondwaterstanden waarmee deze inwoners geconfronteerd worden. Wij zullen ons maximaal inzetten en er op toezien dat de problemen op een juiste manier opgelost worden," zegt een strijdbare Bram Egberts.

Meer berichten