Bij het onderzoek worden ook de ervaringen van het winkelend publiek meegenomen. Foto: Jolien van Gaalen.
Bij het onderzoek worden ook de ervaringen van het winkelend publiek meegenomen. Foto: Jolien van Gaalen. (Foto: )

'Mensen bewust maken van afval'

door Jolien van Gaalen

WIERDEN/ENTER -  De gemeente Wierden doet mee aan de Schoonste Winkelgebied Verkiezing van Nederland Schoon. Zo hoopt de gemeente om samen met winkeliers en bezoekers voor een schoon winkelgebied te zorgen. Daarvoor is inzicht nodig in hoe schoon het gebied is en waar de verbeterpunten liggen.

 "Een winkelgebied is het visitekaartje van een gemeente, daarom vind ik dat dit in orde moet zijn," zegt wethouder Richard Kortenhoeven. "Daarnaast is bewustwording onder de inwoners en bezoekers ook een doel. Het is een manier om mensen duidelijk te maken dat zij afval niet op straat moeten gooien, maar in de afvalbak moeten doen."

Deze verkiezing is een onderzoek naar de schoonheidsgraad van Nederlandse winkelgebieden, waarbij de gemeente inzicht krijgt in hoe bezoekers en ondernemers het gebied ervaren en waarderen. "Het is eigenlijk een nulmeting. We hebben als gemeente Wierden het gevoel dat er op dit gebied best nog iets gedaan kan worden. We doen het goed, maar het kan misschien nog schoner. Dit is een onderzoek vanuit Nederland Schoon. zij kunnen een objectief beeld geven van hoe onze gemeente ervoor staat. Daarom hebben wij voor deze methode gekozen." 

Hiermee maakt de gemeente kans op de titel 'Schoonste Winkelgebied van Nederland'. "Dat is een mooie bijkomstigheid, maar het gaat om bewustwording van inwoners en bezoekers met betrekking tot afval. Het is denk ik ook van belang dat we samen met bewoners zorgen voor een schone gemeente. Dit staat los van het onderzoek, maar er zijn veel verschillende manieren voor. We kunnen bijvoorbeeld in wijken en buurten samen aan de slag gaan met prikstokken, samen met de wandelvereniging actie ondernemen of extra prullenbakken plaatsen."

Vergelijken
Gemeente Wierden doet mee met de winkelgebieden in Wierden en Enter. Inmiddels hebben 125 gemeenten zich aangemeld. Door deelname vergroten zij hun inzicht in hoe het winkelgebied scoort op schoon, veilig en gezellig en weten ze hoe hun winkelgebied scoort ten opzichte van andere winkelgebieden. "Er wordt dan natuurlijk gelet op de mate van zwerfafval in het winkelgebied. Ook de ervaringen van inwoners en bezoekers worden meegenomen. Het onderzoek loopt van half juni tot en met augustus. Onderzoekers observeren in die periode dan de winkelgebieden, interviewen ondernemers en houden straatinterviews onder het winkelend publiek.

Kritischer
"Ik vind het centrum er prima uitzien," vertelt Kortenhoeven. "Maar misschien kijken de onderzoekers kritischer, waardoor het onderzoek een ander beeld geeft van de situatie. Daarom is deze meting een goed idee."Op dinsdag 30 oktober wordt de uitslag bekendgemaakt. Aan de hand van de resultaten kan de gemeente eventueel gericht een verbetertraject voor de lange termijn inzetten. "We hebben al beleid voor zwerfafval, maar naar aanleiding van de resultaten kunnen wij kijken waar verbeterpunten liggen."

Meer berichten