Gastcolumn van Nanne Bouwman: een tegendraadse mening

Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheid geopend om een mening te geven over de wenselijke toekomstige bestemming voor de openbare school De Touwladder. Nu is een touwladder een niet al te gemakkelijk klimgerei, waardoor het bereiken van een goed doordachte beslissing een vrij hachelijke onderneming kan zijn.

Het gemeentebestuur meent het probleem van de leegstand door het opheffen van de gelijknamige basisschool op te kunnen lossen door de leegstaande ruimte te gaan verhuren voor maatschappelijke doeleinden, wat dat dan ook zijn mag.

Het lijkt een goed idee na te gaan welke behoefte er bestaat aan ruimte voor maatschappelijke doeleinden, maar om dat nu toe te spitsen op de toevallige omstandigheid van de vrijkomende ruimte bij de Touwladder komt neer op ad hoc beleid.

Inmiddels heeft architect en kunstminnaar Johannes Dollen een mooi klinkend idee gelanceerd voor het maken van een museum in het vrijkomende schoolgebouw en dat min of meer op te dragen aan de Wierdense kunstschilder Fedor van Kregten.

Een op het eerste gezicht mooi idee, maar dat gaat voorbij aan de financiële consequententies en de betrekkelijke niet-naamsbekendheid van Fedor van Kregten, die zich onderscheidde door het schilderen van koeien, maar een stuk minder beroemd als Paulus Pottter, zodat ik veronderstel dat dit museum niet dezelfde bezoekersaantallen zal trekken als een ander one-issue-museum als dat van bijvoorbeeld Jopie Huisman in Workum. Dit betekent dat het idee van een museum naar mijn bescheiden mening op financiële gronden niet haalbaar zal zijn.

Overigens, wat is er mis aan de huidige expositieruimte van Johannes Dollen in de Tolgaarde? Hier kan je op rustige tijdstippen van Johannes zelf een persoonlijke rondleiding met toelichting krijgen op de tentoongestelde werken en waar een geweldige variëteit in allerhande kunstvormen wordt gebracht. Alle lof daarvoor!

Daarnaast is er nog de expositieruimte bij de Van Buurenstee in de Appelhofdwarsstraat, die zich ook onderscheidt in kleinschalige originaliteit.

Niets meer aan veranderen, zou ik zeggen.

Wat dan te doen met de Touwladder? Ik zou zeggen: inventariseer de behoefte aan ruimte voor maatschappelijke doeleinden. Leg die naast de ruimten die daarvoor al in gebruik zijn en kijk of deze optimaal worden benut.

Ga eens na welke met gemeenschapsgelden gestichte ruimten in scholen en andere openbare gebouwen nog (gedeeltelijk) beschikbaar zijn en welke gebouwen van kerkelijke instellingen en commerciële horeca daarvoor ook nog ingezet zouden kunnen worden.

Beslis dan pas over de invulling van de Touwladder.

Onderzoek eens of het maken van appartementen met behoud van de buitenschil een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dit zou misschien ook nog geld kunnen opleveren. In een naburige gemeente zijn daar mooie resultaten bereikt.

Meer berichten