Reuring in de Wierdense politiek, deel 4: Een gloedvol betoog

door Nanne Bouwman

Burgemeester Maaldrink is eind 1972 wel helemaal klaar met Bloemendaal. Hij schrijft een brief aan de raadsleden over de misdragingen van Bloemendaal. In de eerste plaats dient de wethouder zijn kilometerdeclaraties tot de juiste proporties terug te brengen. 21.500 kilometer over 1970 en 22.000 kilometer over 1971 is er gedeclareerd, aldus de brief. Daarnaast zou tijdens de Sint Maartensmarkt de wethouder namens de gemeente te pas en te onpas rondjes hebben gegeven. Verder stoort hij zich ernstig aan het feit dat Bloemendaal heel veel uren op de afdelingen van het gemeentehuis de ambtenaren van het werk houdt met zijn aanwezigheid.

Bloemendaal steekt vervolgens een gloedvol betoog af. Begint met te zeggen dat hij woedend was en daarbij woorden heeft gebruikt die hij niet had moeten bezigen. Dat heeft hij teruggenomen. De burgemeester verweet hem plotseling dat hij rondjes in het Anker had gegeven en beschonken zou zijn geweest.

Hij was nog nooit dronken geweest. Dat wil niet zeggen dat hij geen borrel lust. In het Anker heeft hij nadat de burgemeester vertrokken was nog een rondje gegeven. Vlak voor dat hij wegging werd hij aangeklampt door medewerkers van de gemeente die al vanaf drie uur 's nachts met de markt bezig waren geweest - de werkers van het eerste uur - en die ook nog wat te drinken gegeven. Hij wordt geschaduwd. De burgemeester wil niet hebben dat hij op het gemeentehuis is en de ambtenaren inlichtingen vraagt. Eén keer is hij geconfronteerd met een tierende burgemeester die hem toeschreeuwde: "Wat moet u daar!? U houdt de mensen maar van het werk!" Dit werd hem te bar. Hij wordt op deze wijze belemmerd in zijn ambtsvervulling. Hij wordt er van beschuldigd in de kwestie Reggedal de bejaarden te hebben opgetrommeld. Hij heeft ze afgeremd. Hij heeft de burgemeester gewaarschuwd over deze kwestie niet naar Zwolle te gaan, omdat daar zijn vlag ten onder zou gaan. En de vlag is onder gegaan.

Over de kilometers zegt hij dat de afspraak was dat hij wethouder Nollen - die geen rijbewijs had - waar nodig zou halen en brengen. Zijn declaraties werden altijd betaald. De laatste twee kreeg hij terug in een open enveloppe terug met een briefje 'Wordt door mij niet betaald'. Hij heeft zich even afgevraagd aan welke kant van het IJzeren gordijn, hij nu zat. Hij heeft er zich niets van aangetrokken en is rustig doorgegaan met declareren. Hij kreeg nog een brief van de burgemeester met de mededeling dat rijden buiten gemeente zonder toestemming van b en w fout zou zijn. Ook daar heeft hij zich niets van aangetrokken. Hij heeft de zaak bij de provincie aangekaart. Na onderzoek heeft de provincie verzocht de declaraties uit te betalen. Tegenwoordig is het wethouderschap een volledige dagtaak. De burgemeester verbood laatst een vrouw om met hem over een bepaalde zaak te praten en toch kwam ze. Verboden vruchten smaken zoet. Hij heeft zich altijd zeer ingespannen voor de gemeente. "Gouden appels op zilveren schalen" heeft hij de gemeente bezorgd.


Voor deze serie heeft Nanne Bouwman de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van 1971 tot en met 1975 geraadpleegd. Deze zijn in te zien bij het gemeentehuis van Wierden.

Meer berichten