Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het gebouw van De Touwladder behouden blijft. De gemeente vraag inwoners om mee te denken over de nieuwe invulling. Foto: Jolien van Gaalen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het gebouw van De Touwladder behouden blijft. De gemeente vraag inwoners om mee te denken over de nieuwe invulling. Foto: Jolien van Gaalen.

'Gebouw verdient een mooie toekomst'

WIERDEN - Het karakteristieke gebouw van De Touwladder blijft ook na het vertrek van de school behouden. In de toekomst worden ruimtes in het gebouw verhuurd voor maatschappelijke doeleinden. De gemeente vraagt belangstellenden om zich te melden en geeft hen de mogelijkheid om het gebouw te bekijken tijdens een inloopavond op donderdag 5 april. Ook vraagt de gemeente aan inwoners om met ideeën te komen.

Eind vorig jaar werd bekend dat basisschool De Touwladder na dit schooljaar wordt opgeheven vanwege een te klein aantal leerlingen. Al vrij snel meldde een aantal geïnteresseerden zich bij de gemeente Wierden met ideeën voor de toekomst van het pand. Dat varieerde van sloop en nieuwbouw tot woonruimte voor een specifieke doelgroep. Ook waren er verzoeken die passen bij een multifunctioneel gebruik van het gebouw.

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de toekomst van het gebouw. Het blijft bewaard en de ruimtes in het gebouw worden verhuurd voor maatschappelijke doeleinden - eventueel na een verbouwing."Het is een prachtig pand met een rijke geschiedenis, dat ook een mooie toekomst verdient," aldus wethouder Dianne Span. "Het ligt op een mooie locatie vlakbij het centrum en het leent zich goed voor multifunctioneel gebruik. Dat biedt mogelijkheden."

De gemeente Wierden is op zoek naar een mooie combinatie van huurders en vraagt buurtbewoners en andere inwoners om mee te denken. "We willen weten waar zij behoefte aan hebben. Wat zouden zij graag in het pand zien?" Wethouder Dianne Span roept inwoners op om uiterlijk zondag 15 april de vragenlijst op wierden.ikpraatmee.nl over de invulling van De Touwladder in te vullen.

De vragenlijst is ook bedoeld voor geïnteresseerden. "Een aantal organisaties heeft aan ons laten weten dat ze interesse hebben in De Touwladder," vertelt wethouder Dianne Span. "Maar we willen ook anderen de kans bieden om zich te melden. Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend melden door de vragenlijst op het platform in te vullen." Zij kunnen in de vragenlijst ook aangeven wanneer ze ruimte nodig hebben en waar de ruimte aan moet voldoen.

Inloopavond
Op donderdag 5 april houdt de gemeente een inloopavond in het gebouw van De Touwladder aan de Schoolstraat 27.
Geïnteresseerden kunnen het pand tussen 19.00 en 20.30 uur bekijken. Op deze avond kunnen zij ook vragen stellen over de mogelijkheden.

Meer berichten