Volle laag voor burgemeester

door Nanne Bouwman

Vorige keer ging het over botsingen tussen burgemeester Maalderink en wethouder Hendrik Bloemendaal. Door onverenigbare verschillen in karakter lagen de heren regelmatig met elkaar overhoop. Deze week gaan we verder met de bloemlezing van talrijke incidenten tussen de burgemeester en wethouder.

Op een gegeven moment was er commotie rond de bestuurscrisis van het bejaardencentrum Het Reggedal in Enter. Het raadslid Van Savooijen had over deze kwestie vragen gesteld. Volgens hem was er sprake van onderlinge meningsverschillen binnen het bestuur, een slechte verstandhouding tussen het bestuur en de directie, problemen tussen de directie en personeel en weer goede verhoudingen tussen deze personeelsleden en sommige bestuursleden. Kortom: een totaal verziekte organisatie. De burgemeester die namens de gemeente in het bestuur zat kreeg de volle laag. Deze had nimmer melding gemaakt van de problemen die er waren. De problemen waren in de publiciteit gekomen. De provincie was gevraagd om met een advies te komen. Dat advies kwam er op neer dat het hele bestuur en de directie zouden moeten worden vervangen. Voorgesteld werd een interim-bestuur bestaande uit Almelo afkomstige deskundigen.

Zichtbaar geraakt

Toen de zaak in de gemeenteraad aan de orde kwam zat de publieke tribune vol met bejaarden uit het Reggedal. Zij waren met een bus gekomen. De burgemeester verdacht Bloemendaal ervan dat hij dat georganiseerd had. Zij kozen partij voor de directie en lieten dat door applaus ook duidelijk weten. De burgemeester toonde zich zichtbaar geraakt. Hij vond dat Van Savooijen alleen maar in modder zat te roeren en vertelde en passant dat hij de laatste tijd beledigd was door raadslid Geels bij een andere kwestie en later door wethouder Bloemendaal via de pers. Bloemendaal verweet de burgemeester dat deze 'Maaldrinkredenen' had om het college van B en W niet te informeren en dat deze last had van aderverkalking toen deze zich bepaalde zaken niet meer herinnerde. De discussie verzandde tenslotte in het niet ondersteunen van een motie van Van Savooijen en uiteindelijk kwam het met het Reggedal toch nog weer goed.

Pachtvrije grond
Toen de gemeente in 1971 een perceel landbouwgrond in Enter pachtvrij aankocht, had het college van B en W besloten de grond in gebruik te geven aan een zoon van wethouder Bloemendaal. Achteraf bleek dat de bewuste toch door anderen werd gebruikt, al hadden die aangegeven dat bij verkoop zij vrijwillig afstand zouden doen van hun pachtrechten.

Onder aanvoering van raadslid Buitenweg die in een raadsvergadering met een voorstel kwam, waren veel raadsleden het niet eens met deze gang van zaken. Zij vonden dat de oorspronkelijke gebruikers de grond in gebruik konden houden. Wethouder Bloemendaal haalde bakzeil en deelde namens zijn zoon mee dat deze afstand deed van de grond. De sfeer in die vergadering was wel behoorlijk kribbig.

Voor deze serie heeft Nanne Bouwman de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van 1971 tot en met 1975 geraadpleegd. Deze zijn in te zien bij het gemeentehuis van Wierden.

Meer berichten