Foto: Robin Kötter (nieuwe foto)

Column Robin Kötter: Verboden onderscheid

Het opzegverbod wegens zwangerschap geldt ook tijdens de proeftijd. Proeftijdontslag in strijd met dit verbod kan dan ook vernietigbaar zijn.

Een werkneemster werkte als zorgbegeleider bij een zorginstelling voor ouderenzorg. Nadat zij haar teamleider kort na de start van haar dienstverband had verzocht om een aangepast rooster in verband met de opvang van haar driejarige dochter en daarbij tevens had medegedeeld dat zij zwanger was, werd ze pardoes in de proeftijd ontslagen.

Volgens werkneemster volgde dit proeftijdontslag vanwege haar zwangerschap. Ze startte daarop een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens (de vroegere Commissie Gelijke Behandeling).

Werkgever stelde dat werkneemster was ontslagen omdat zij niet flexibel inzetbaar was en onvoldoende roulerende diensten wilde draaien. Ter onderbouwing van dit standpunt had werkgever Whatsapp-correspondentie overgelegd waaruit volgt dat werkneemster niet de mogelijkheid had om te werken volgens de roosters welke bij werkgever worden gehanteerd, dan wel dit niet wenste. Dit had zij al bij werkgever aangegeven voordat zij haar zwangerschap bij hem had gemeld.Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat werkneemster geen feiten heeft aangevoerd die er op zouden kunnen wijzen dat haar zwangerschap van invloed is geweest op het ontslagbesluit. Verboden onderscheid kon daarmee niet door het College worden vastgesteld.
De oordelen van het College worden op zijn website gepubliceerd. (College voor de Rechten van de Mens, 5 januari 2018,Oordeelnummer 2018-1).

Meer berichten