Wendy Slaghekke, Wim Bremmer, Jeroen Regtuijt en Herman Minkjan.
Wendy Slaghekke, Wim Bremmer, Jeroen Regtuijt en Herman Minkjan.

Na vier jaar afscheid van Wierdense gemeenteraad

WIERDEN - Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht komt het definitieve afscheid van de gemeenteraad voor enkele politici dichterbij. Wendy Slaghekke van Nieuw Enter Wierden, Wim Bremmer van het CDA, Jeroen Regtuijt van de ChristenUnie en Herman Minkjan van Platform Progressief Wierden verlaten allemaal na vier jaar de raad.

Deze vier vertrekkende raadsleden blikken terug op deze tijd en vertellen onder meer waarom zij deze keuze maakten.

Wendy Slaghekke (Nieuw Enter Wierden): "19 maart 2014, na een leuke campagne, spannende verkiezingen, ben ik met voorkeursstemmen gekozen tot raadslid in de Gemeente Wierden namens de lokale partij Nieuw Enter Wierden. Een partij welke vanaf het eerste uur bij mij past, waar iedereen welkom is, en zich inzet voor elke inwoner. En ik ging dat ook doen! Met 28 jaar geïnstalleerd als het jongste raadslid en wat heb ik ontzettend veel mogen leren. Over Wierden, maar ook over mezelf. Het meest trots ben ik op de samenhang die we als fractie hebben kunnen bereiken. Altijd de verbinding zoeken en denken in kansen en oplossingen. Toch ga ik nu afscheid nemen. Het raadswerk is intensief en op dit moment merk ik dat dit steeds lastiger te combineren is met mijn privéleven. Uit respect naar de kiezer moet je dan eerlijk zijn. Je doet het goed, of je doet het niet! Gelukkig heeft NEW goede mensen op de kieslijst die wel de tijd en energie kunnen vrij maken.Toch zal ik betrokken blijven bij de politiek en Nieuw Enter Wierden en hoop ik dat inwoners mij daarom nog steeds kunnen vinden. Het is tenslotte toch een klein beetje familie geworden."

Wim Bremmer (CDA): "Ik stop niet vanwege de contacten in de raadzaal. Deze waren juist prettig." De vereiste tijd en energie zijn oorzaken van zijn vertrek. "Ons democratisch systeem kent een overvloed aan regelgeving en procedures. Het zoeken naar oplossingen duurde mij veelal te lang."Spannende zaken waren er ook. Bremmer herinnert zich de inspreekavond vluchtelingenopvang, waarbij hij de voorzittershamer hanteerde. Zijn invoelingsvermogen droeg bij tot een rustig verloop. "Inwoners gaven op waardige wijze hun mening. Complimenten." Burgerparticipatie omarmt hij en verwijst daarbij naar de tracékeuze N35. Bremmer prefereert begrijpelijk taalgebruik. "Inwoners moeten begrijpen wat gezegd en geschreven wordt." Daarnaast sprong hij in de bres voor kulturhusen en evenementen. "Bestuurders en vrijwilligers mogen niet de dupe worden van doorgeslagen bureaucratie." Een ruimer reclamebeleid voor evenementen kon hij niet binnen slepen. De Hexelaar had bovendien graag een algemene begraafplaats in Hoge Hexel gerealiseerd gezien. Het CDA kreeg hiervoor geen enkele steun. "Jammer, maar ook dat is democratie." De volksvertegenwoordiger hoopt dat de inwoners tevreden zijn. "Ik heb mijn best gedaan!"

Jeroen Regtuijt (CU): "Afgelopen jaren mocht ik me in de raad inzetten voor onze mooie gemeente. Een periode van vier jaar, waarin veel is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen in de (jeugd)zorg, huisvesting arbeidsmigranten, de Elsmoat, woningbouw, asielzoekerscentrum, proef autoluw centrum en diftar. Alle vraagstukken hadden een ding gemeen: ze gingen over Wierden, over u. Als raadslid mag je hierin keuzes maken en alle Wierdenaren zo goed mogelijk vertegenwoordigen.Een belangrijke taak, waarvoor input uit de Wierdense samenleving broodnodig is. Als raad zochten we dit actief op, door bedrijfs-/huisbezoeken en inspraakbijeenkomsten, zoals bij het onderzoek naar een asielzoekerscentrum. Via het meespreekrecht, fractievergaderingen en berichtjes van inwoners kregen we veel input. Bijvoorbeeld rond de invoering van diftar. Blijf die input de komende jaren vooral geven; alleen zo kan de raad de juiste keuzes (blijven) maken! Voor mij volgt een weloverwogen time-out, in ieder geval voor de komende vier jaar. Op de afgelopen periode kijk ik met plezier terug. Dank voor het vertrouwen en de prettige samenwerking, het was me een woest genoegen."

Herman Minkjan (Platform Progressief Wierden): "Ik stop na vier jaar omdat ik erachter gekomen ben dat ik geen politieke ambities. Een andere oorzaak zijn lichamelijke klachten. Destijds ben ik met voorkeursstemmen gekozen. Ik heb gedacht iets te kunnen betekenen voor de lokale maatschappij en in een aantal zaken mensen vooruit te kunnen helpen. In die tijd heb ik een geweldige leerschool gehad, maar ook ben ik tot de ontdekking gekomen dat politiek niet mijn ding is. Ik ben lid van een geweldige partij en prettige collega's van andere partijen ontmoet. Politiek is geen kwestie van snel willen scoren maar compromissen sluiten en verbindingen zoeken. Soms loop je tegen minder prettige zaken aan. Dan ben je teleurgesteld omdat jouw voorstel het niet haalt. Als je daar privé hinder van ondervindt, dan kan de politiek hard zijn. Maar toch kijk ik niet met wroeging terug. Ik wil vooral de jeugd dan ook aansporen om te gaan stemmen en lid te worden van een partij. Dan kun je iets betekenen voor je gemeente. Wierden is meer dan alleen wonen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden